LEDER: Hvad gør vi med sagspuklerne efter Corona?

"Det er DS’ strategi at skabe både økonomi og mest mulig fleksibilitet i genåbningen."

For Dansk Socialråd­giverforening er det afgørende, at alle arbejdspladser kompenseres for de ekstraudgifter, der har været under corona-krisen, og som også vil være der i en længere periode fremover.

For udmøntningen af nye rammer og afviklingen af sagspukler kræver ekstra ressourcer, hvis det ikke skal gå ud over den sociale indsats.

Men at kompensere for ekstra­udgifter til sagsbehandling kan være vanskeligt i praksis. For eksempel var jeg til møde i Faggruppen Kriminalforsorgen, hvor medlemmerne gjorde det klart for mig, at det ville tage længere tid at oplære en ny midlertidig kollega end selv at gå i gang med rugbrødsarbejdet. Her ønskede de i stedet fleksibilitet i forhold til de sædvanlige krav. Derfor er DS’ strategi at skabe både økonomi og mest mulig fleksibilitet.

Situationen er forskellig afhængigt af fagområder. På beskæftigelsesområdet skriver STAR, at ingen kommuner sættes under skærpet tilsyn i 2021. Så her har vi opnået fleksibilitet. Men der er meget at gøre på det enkelte jobcenter for at sikre fleksibilitet i praksis. På børneområdet er der blevet rullet op for fulde gardiner, og vi er kritiske overfor, at reglerne i lyntempo er tilbage til normalen. Vi presser fortsat på for at få styrket fleksibiliteten i forhold til rettidighedskravene. Vi forventer også en ordentlig opgavepukkel efter sommerferien, hvor det bliver tydeligt, hvilke børn, der har brug for en ekstra indsats.

I forhold til de voksne udsatte har vi advaret om, at genåbningen ikke må ske på samme måde som på børneområdet, og åbningen følges nu af et væsentligt bedre vejledningsarbejde.

Jeg er imponeret over, hvor klogt og ansvarligt I agerer som socialrådgivere, og I skal vide, at vi står klar til at hjælpe. I mellemtiden forsøger vi af al magt at skabe så gode vilkår som muligt for jer og for de borgere, som I har ansvar for.