Nyheder

Grænseløst arbejde presser socialrådgiverne

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er hårdt ramt af ”det grænseløse arbejde,” der blandt andet kendetegnes ved, at det kan foregå på alle tider og steder. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

09.03.2017

Løn efter køn? Nej tak

Men jeg mener, at det er en fejlkonklusion, hvis man tror, at der ikke er brug for fortsat kamp for ligestilling og ikke mindst ligeløn i Danmark.

09.03.2017

Kontorrobotter skal give plads til mennesket

Computere med kunstig intelligens kan aflaste socialrådgiverne for en stor del af det administrative arbejde og sikre mere tid til det nære borgerarbejde. Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, som vil arbejde for, at teknologiudviklingen har fokus på kvalitet frem for effektivisering. Derfor har hovedbestyrelsen netop besluttet at udvikle en teknologi-strategi.

09.03.2017

Invester i borgerne – med medarbejdere og faglighed

Den 1. juli stopper frikommuneforsøget i Odense, og på beskæftigelsesområdet skal borgerne igen have de samtaler, som loven foreskriver. Der vil mangle personale i jobcenteret.

09.03.2017

Ikke hjælp nok til børn fra voldsramte familier

28.000 børn oplever hvert år at være vidne til vold i hjemmet, og en ny rapport fra Mødrehjælpen sætter fokus på, hvad det gør ved børnene. Børneterapeut Carina Bothilde Nielsen er en af forfatterne.

09.03.2017

DS og Forsikringsbranchen til regeringen: Bedre ressourceforløb, tak

Borgere med en pensionsordning, der kompenserer for tab af arbejdsevne, mister tusindvis af kroner, hvis de modtager kontanthjælp. Kommunerne beslaglægger simpelthen pengene fra pensionen og bruger dem til at betale for ressourceforløb. Helt urimeligt, mener DS.

09.03.2017

Den digitale revolution skal give bedre borgerservice

Fremtidens digitalisering rammer ikke kun industrien, men er også ved at finde vej til den offentlige sektor. Hvad betyder det for socialrådgivernes arbejde? Innovationschef Hanne Shapiro skitserer i dette interview både fordele og udfordringer og pointerer, at fagbevægelsen er afgørende for at sikre fokus på kvalitet frem for effektivisering.

09.03.2017

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste skal ske ud fra en helhedsvurdering

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ikke ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt.

09.03.2017

Ny praksis kræver konkret vurdering af tilknytning til Danmark

Ankestyrelsens nye praksis omhandler danske statsborgere, som hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus i Danmark.

09.02.2017

Jobcentre: 10 års reformstorm

De kommunale jobcentre kan fejre 10 års fødselsdag i år. Det har været 10 års rutsjetur med reformpres, hård styring, politisk mistillid - og spirende anerkendelse af den helhedsorienterede indsats og nødvendigheden af socialrådgivernes faglighed, vurderer Dorte Caswell, forsker i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet.

09.02.2017