REGIONSLEDER: I kølvandet på coronakrisen

"Vi kan sagtens bruge en frikøbt DS-regionsnæstformand til hjælp."

Genåbning af arbejdspladser med sikkerhedsafstand og -hensyn til borgere og ansatte fylder meget for socialrådgivere, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Flerrumskontorer giver arbejdsmiljømæssige udfordringer i forbindelse med, at medlemmerne vender retur til arbejdspladsen. Vi skal fastholde god fysisk plads og grundig rengøring som en vigtig lære af coronakrisen, så vi kan holde os mere raske.

Vi har alle har taget et kvantespring i IT-udviklingen med digitale møder og webinarer, og jeg er sikker på, at det fremover vil blive et supplement til almindelige medlemsmøder og konferencer.

At arbejde hjemmefra har også vist sig meget effektivt til mange især administrative opgaver, hvor genvinsten er færre forstyrrelser og deraf bedre koncentration. Jeg håber, at mange arbejdspladser vil tage hjemmearbejde til sig som et supplement.

Også OK21 vil blive påvirket af coronakrisen, da vores løn reguleres i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvor mange arbejdspladser er berørt af økonomiske udfordringer. Derfor tænker vi os godt om i fagbevægelsen og er i en afsøgende proces i denne specielle situation, hvor vi vil kæmpe for velfortjente lønforbedringer til socialrådgivere og andre offentligt ansatte.

Og så lige en ting mere, som intet har med corona at gøre: En ny lokal struktur for Fagbevægelsens Hovedorganisation er til debat. De gamle LO- og FTF-afdelinger skal nedlægges og genopstå som nye, fælles lokale FH-sektioner i det nye år. Men hvor mange sektioner skal der være i hver region?

Dansk Socialrådgiverforening ønsker kun to sektioner, da det er svært for DS med kun én frikøbt regionsformand at deltage flere steder, men forslaget siger tre-fem sektioner. I Region Syd er der lige nu ni LO-afdelinger og kun en FTF-afdeling. Hertil kommer, at der skal nedsættes kommuneudvalg og regionsudvalg, og dem vil det være strategisk vigtigt at deltage i. Så vi kan sagtens bruge en frikøbt DS-regionsnæstformand til hjælp, så DS i Syd kan være aktive i de nævnte fora. Og der bliver samtidig brug for aktive regionsbestyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter i det kommende fælles fagpolitiske arbejde.

Rigtig god ferie – i Danmark.