Nyheder

To sider af samme sag

Når vi oplever, at godt socialt arbejde bærer frugt, skaber det arbejdsglæde. Ligesom det fører til stress og psykisk nedslidning, når økonomi og bureaukrati spænder ben. Som fagforening skal vi kæmpe for medlemmernes arbejdsforhold, men vi skal også være talerør for de borgere, som vi arbejder med. De to ting hænger uløseligt sammen.

17.11.2016

Det handler jo bare om fem timer…

Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen hjælper ikke kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, der er simpelthen ikke jobs til dem. Så voksne vil blive endnu mere marginaliserede, og tusindvis af børn risikerer at vokse op i fattigdom.

17.11.2016

Besparelser på professionshøjskolerne rammer vores vigtigste råstof

Samfundet har brug for dygtige, godt uddannede offentligt ansatte. Det er urealistisk, at vi kan bevare kvaliteten i uddannelserne og uddanne stadig flere for færre penge, sådan som finansministeriets regnedrenge tilsyneladende tror.

17.11.2016

Ændringer i Jobreform, fase I

Ændringer i Jobreformen betyder, at nogle målgrupper undtaget for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

27.10.2016

DS skal kæmpe imod styringsdagsordenen

Der var en meget stor debatlyst til generalforsamlingen i Region Syd, selvom der var færre deltagere end i de to andre regioner. Især et oplæg ved sociolog Rasmus Willig satte gang i diskussioner om styring i den offentlige sektor, fortæller regionsformand Anne Jørgensen.

27.10.2016

Ny bestyrelse med fokus på studerende og nyuddannede

Der var mange på talerstolen, da Region Nord holdt generalforsamling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø var nogle af hovedemnerne – men alt fra de studerendes til seniorernes rettigheder blev debatteret, fortæller regionsformanden.

27.10.2016

Fattigdommen bliver fordoblet i Danmark

Vi står i den grotesk situation, at regeringen indfører lave ydelser, som Skatteministeriet har beregnet, vil fordoble antallet af økonomisk fattige børn til 16.000, og som ifølge Beskæftigelsesministeriet i allerbedste fald vil få 700 personer i job.

27.10.2016

Hverken et rungende ja eller nej til legalisering af cannabis

I stedet for at tale for et ja eller nej, skal vi fokusere på, hvilken betydning det kan have for forskellige målgrupper, og vedkende os, at både den nuværende politik og legalisering har og vil have både negative og positive konsekvenser.

27.10.2016

Sæt et skilt på tøjet med din løn

Tænk anderledes og kreativt, når der skal påvirkes eller ændres beslutninger på din arbejdsplads - det er kun fantasien og det gode faglige fællesskab og sammenhold, der kan være med til at gøre en forskel lige netop ude hos dig.

27.10.2016

Mig og mit arbejde: Jane Wie Krog

Som socialrådgiver for Kirkens Korshær i Silkeborg er 42-årige Jane Wie Krog tilknyttet både Kirkens Korshærs varmestue og genbrugsbutikken Bazaren i Virklund. Gennem en samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune er flere af varmestuens brugere i gang med et aktiverings- og udredningsforløb i Bazaren.

27.10.2016