Marlene Sandgaard: ”Vi ser flere unge, der er massivt behandlingskrævende”

Hun møder unge, der er selvskadende og selvmordstruede. Nogle i en grad, så der er blevet oprettet to delvist lukkede pladser på den regionale ­behandlingsinstitution Nødebogård. Her er socialrådgiver Marlene Sandgaard afdelingsleder.

Lige nu er hverdagen præget af COVID19. Der er konstant nye ting at forholde sig til. Vi møder generelt stor forståelse hos forældrene, men der er selvfølgelig enkelte forældre, der har det svært med, at de ikke må besøge deres barn på afdelingerne på grund af smittefare.

Og de unge ængstes af det. Vi taler selvfølgelig med dem, og vi styrer, hvad de eksempelvis ser på TV i fællesrummet, men vi kan ikke kontrollere, hvad de ser på telefonen.

Vi ser yngre og yngre unge med skizofreni-diagnoser, angst, voldsom OCD, og kravafvisende adfærd, hvor for eksempel bare det at gå i bad, trække vejret i et rum med andre eller at spise bliver uoverstigeligt. De unge er typisk meget stressede, og de kan blandt andet reagere ved at spise glasskår og barberblade og skære sig.

For mange nederlag

Generelt er de unge, vi får henvist, blevet mærkbart dårligere. De har været mange steder, før de kommer til os, måske også en periode med isolation derhjemme. Kommunerne har i en periode trukket foranstaltningerne hjem, og måske har deres tilbud ikke været tilstrækkeligt specialiserede. Tidligere fik vi ofte børnene og de unge, efter at de måske kun havde været i et enkelt andet tilbud, hvor de ikke havde nået at få for mange nederlag.

Som noget nyt har vi oprettet to pladser, der er delvist lukkede. Det er til en særlig målgruppe af unge, som har udadreagerende adfærd, er meget selvskadende og selvmords­truede. Vi vil gerne prøve at skabe et miljø, hvor de kan blive trygge, stabiliserede og afskærmet for stimuli – og hvor der ikke er mulighed for at løbe ud på motorvejen eller ned til toget for at forsøge at begå selvmord. Den målgruppe er svær at placere og bliver lige nu blandt andet anbragt på sikrede institutioner, hvor de er sammen med kriminelle og unge med diagnoser med udadrettet adfærd, hvilket ikke er det bedste selskab for dem – og de får ikke nødvendigvis behandling på en sikret institution.

Traumatiserede forældre

Jeg har i en del år arbejdet med anbringelsessager i kommunen, og jeg havde en drøm om at være en del af og se resultatet af de længere processer. Få mulighed for at se et barn, der får det bedre, som kan skabe relationer og begynde i skole.

Her har jeg også forældresamtaler, og det er så vigtigt, at deres perspektiv også er med.

Forældrene er meget ofte traumatiserede af et langt, hårdt forløb med et barn, der måske også har været voldelig mod søskende. Jeg oplever, at mange forældre har stået alt for alene og uden et relevant behandlingstilbud. Og forældrene har måske undladt at stille krav til den unge, fordi de oplever, at det er det eneste, der kan lindre den unges tilstand her og nu. Min vurdering er, at 80 procent af forældrene har brug for hjælp til at bearbejde det, de har været igennem.


CV Marlene Sandgaard, 47 år, Humlebæk

2019 Afdelingsleder på Nødebogård
2014 Socialrådgiver på Nødebogård
2010 Familierådgivningen i Helsingør
2009 Socialrådgiver på ledighedsydelsessager i Fredensborg Kommune