DEBAT: Evnen til at undre sig konstruktivt

"Frem for ny lovgivning, er der brug for øjne, der kan se, og sanser, der kan fornemme og forstå mennesket."

Der er nu sket en vis fordøjelse af statsminister Mette Frederiksens (S) usædvanlige nytårstale om de udsatte børn og unge og vores behandling af dem – med tilføjelsen om, at der er behov for flere tvangsfjernelser og flere tvangsadoptioner.

Lad mig sparke nogle helt banale forvaltningserfaringer fra 40 år på feltet ind i debatten. En af dem er, at indsigt i en families og et barns situation handler om viden og fordøjelse af denne viden. Og ikke om opbygning af kæmpe undersøgelser på 75 til 100 sider, som det sker i nogle af de børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens paragraf 50.

Ofte er der ikke tid til hjemmebesøg – de udsatte familier skal møde op i forvaltningen. Tankegangen er, at vi skal være effektive, og at socialrådgiverne ikke skal sovses ind i kaffe og blødt brød på borgernes hjemmebane. Forståelsen af hjemmebesøg som en guldgrube af viden om den udsatte borgers unikke historie er gået mere eller mindre tabt.

Og det nådige skøn har trange kår. Man kan rejse spørgsmålet, om det er muligt i forvaltningsregi at hjælpe udsatte familier og deres børn gennem kølig, afmålt, effektiv og neutral sagsbehandling? Hvor målet er, at alle formalia skal overholdes. Og hvor dem, der ikke kan møde op med de nødvendige oplysninger, ikke kan hjælpes. Heller ikke selv om det er oplagt, at de har brug for hjælp – for eksempel til briller eller lægeordineret medicin til børnene.

Frem for ny lovgivning, er der brug for øjne, der kan se, og sanser, der kan fornemme og forstå mennesket, ikke bare som juridisk objekt, men som et unikt medmenneske i vanskeligheder. Der er brug for socialrådgivere og andre fagpersoner, der har evnen til konstruktivt at undre sig. Og som kan omsætte denne undren til kreative og hjælpsomme handlinger – selvfølgelig under rimelige og realistiske arbejdsvilkår.

Der er med andre ord brug for et langt sejt udviklings-og uddannelsesprojekt, som kan genskabe hele den menneskelige tilgang til det sociale arbejde.

Men dét sagde Mette Frederiksen ikke noget om i sin nytårstale.

 

Jørgen Breindahl er socialrådgiver, seniormedlem og bestyrer af digital social brevkasse under  Børnesagens Fællesråd og er også bisidder.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk.