Nyheder

2237 nye studerende starter på uddannelsen

Mens landets videregående uddannelser samlet set har fået færre ansøgninger end sidste år, har socialrådgiverstudiet i år fået flere ansøgninger end nogensinde. Åbningen af en ny uddannelse fører desuden til et rekordhøjt antal nye socialrådgiverstuderende igen i år.

17.08.2017

Kære nye studerende: Velkommen til et fedt fag – og et stærkt fagligt fællesskab

Vi vil invitere dig med ind i vores stærke fællesskab: Som medlem af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) og dermed også af Dansk Socialrådgiverforening bliver du en del af en faglig tradition, hvor vi både er der for hinanden og for dem, der har brug for vores faglighed.

17.08.2017

Færre får kompetencegivende efteruddannelse

Selv om socialrådgivere er vilde med at efteruddanne sig, viser de seneste tal, at der er færre, som får en kompetencegivende efteruddannelse. Dansk Socialrådgiverforening er bekymret over udviklingen og efterlyser bedre betingelser for ansatte og arbejdsgivere, der vil prioritere efteruddannelse.

17.08.2017

Hvordan håndterer vi fejl?

Når kommune efter kommune hænges ud for store mængder fejl i sagsbehandlingen, er det værd at tage et kig på, om de formelle juridiske krav står mål med den socialfaglige indsats, som kommunerne først og fremmest er sat i verden for.

17.08.2017

De fattige kæmper for ikke at blive sat på gaden

KLUMME FRA PRAKSIS. Det pres, der finder sted mod de fattigste, er alvorligt og skadeligt for sammenhængskraften i samfundet. Vi må også styrke de fællesskaber, der kæmper imod den udvikling.

17.08.2017

OK18 Magt over arbejdstiden …

Det er via vores overenskomstaftale at du får mere magt og indflydelse på eget liv – og selvsagt også en bedre løn og pension. Så lad os bruge vores kollektive magt til at få magt over eget liv. Brug din stemme og deltag i debatten.

15.06.2017

Det er ”bare” et arbejde

Det er uhyggeligt skræmmende at opleve, i hvor høj grad mange af de sygemeldte bliver følelsesmæssigt ramt af ikke at føle sig gode nok som borgere i samfundet. Jo længere sygemeldingen varer, des mere rammer det deres følelse af værdighed.

15.06.2017

Mindre bureaukrati og større arbejdsglæde

En samlet fagbevægelse bør kunne stille krav om en afbureaukratisering og samtidig komme med konstruktive forslag til en styring af den offentlige sektor.

15.06.2017

Efterværn og refusion – et kuriøst lovforslag

Folketinget har behandlet et lovforslag om hvem, der skal betale for efterværn – det vil sige støtte efter serviceloven for udsatte børn og unge mellem 18 og 22 år.

15.06.2017

OK18 Debat om det usynlige overarbejde

Er aften- og weekendarbejde udtryk for fleksibilitet eller for, at arbejdsmængden er for stor? Det usynlige overarbejde - og hvad man kan gøre ved det - kom i fokus, da regionsformand Rasmus Balslev diskuterede udsigterne for OK18 med socialrådgiverne i Helsingør Kommunes Center for Job og Uddannelse.

15.06.2017