Nyheder

Mig og mit arbejde: Nana Martine Persson

Nana Martine Persson er 25 år, bor i Aarhus med sin kæreste og arbejder som familierådgiver i Syddjurs Kommune. Ved siden af arbejdet er hun som frivillig en del af et ungepanel i Projekt BRUS – et samarbejdsprojekt mellem 11 kommuner – hvor hun med udgangspunkt i egne oplevelser fra et hjem med alkoholmisbrug fortæller sin historie.

17.11.2016

”Revalidering har været en god forretning – for mig og for statskassen

Direktør i LivaRehab, Flora Ghosh, arbejdede som ufaglært hjemmehjælper, inden hun via revalidering uddannede sig til socialrådgiver. Ordningen var afgørende for hende, og i sit virke ser hun nu, hvordan de sværere vilkår for at få revalidering rammer udsatte kvinder hårdt.

17.11.2016

DS om whistleblower-portal: Anonym kritik bør være sidste udvej

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

17.11.2016

Satspuljeaftale understreger behov for lovændringer

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

17.11.2016

DS: Reform af serviceloven glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er fl ere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

17.11.2016

Ny aftale skal styrke sikkerhed på bosteder

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen for styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

17.11.2016

Arbejdsmarkedsparat er noget, man bliver på virksomheden

Vi skal tænke anderledes om virksomhedspraktik for udsatte kontanthjælpsmodtagere, siger Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter. Hun er forskningsansvarlig for rapporten "Fra udsat til ansat - set fra et arbejdsgiverperspektiv".

17.11.2016

To sider af samme sag

Når vi oplever, at godt socialt arbejde bærer frugt, skaber det arbejdsglæde. Ligesom det fører til stress og psykisk nedslidning, når økonomi og bureaukrati spænder ben. Som fagforening skal vi kæmpe for medlemmernes arbejdsforhold, men vi skal også være talerør for de borgere, som vi arbejder med. De to ting hænger uløseligt sammen.

17.11.2016

Det handler jo bare om fem timer…

Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen hjælper ikke kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, der er simpelthen ikke jobs til dem. Så voksne vil blive endnu mere marginaliserede, og tusindvis af børn risikerer at vokse op i fattigdom.

17.11.2016

Besparelser på professionshøjskolerne rammer vores vigtigste råstof

Samfundet har brug for dygtige, godt uddannede offentligt ansatte. Det er urealistisk, at vi kan bevare kvaliteten i uddannelserne og uddanne stadig flere for færre penge, sådan som finansministeriets regnedrenge tilsyneladende tror.

17.11.2016