DEBAT: Familie og netværk er vigtigt – ikke kun i krisetider

"Børn får positive mulighedsbetingelser og noget vigtigt med sig videre i livet, hvis de har været anbragt i netværket."

Under coronakrisen, hvor vi isoleres i vores hjem, bliver afhængigheden af familie og netværk tydelig. Vi har alle brug for at mærke andres glæde, kærlighed, omsorg og hjælp. Behovet for netværk er universelt og eksistentielt.

Vi har gennem flere år praksisforsket i netværks­inddragelse. Vores fokus i forskningen har været inddragelsen af netværk i familier, som lever i sårbare situationer. Især udnyttelsen af netværkets kompetencer i forhold til hjælp og støtte til de områder af familiernes hverdag, som gennem mange år er blevet løst qua kommunale foranstaltninger – men som kan løses af venner og familie.

Vi har forsket i sammenhængen mellem netværks­inddragelse og -anbringelse, og vi ser et tydeligt billede af, at det er kompliceret at lave en god netværksanbringelse uden løbende netværksinddragelse.

Der er ingen tvivl om, at børn får positive mulighedsbetingelser og noget vigtigt med sig videre i livet, hvis de har været anbragt i netværket. Eksempelvis oplevelsen af sammenhæng og meningsfuldhed for barnet (og de voksne), betydningen for barnets selv og udvikling af en rød tråd i livshistorien, positive resiliensprocesser og meget andet. Men når vi observerer praksis, så er det iøjnefaldende, hvor meget der snakkes om netværksinddragelse – og hvor lidt der reelt arbejdes med det.

Der er mange gode grunde til, at samarbejdet med netværket er svært. Det sætter store krav til fagligheden og til andre dele af fagligheden end vanligt. For eksempel at være mødeleder, hvor der typisk er konflikter. At balancere mellem myndighedsbeslutninger og motivation og facilitering, familiens egne mulige løsninger og barnets behov og ønsker.

Vi har nogle gode, solide metoder til inddragelse. Men hvordan bliver det generelt nemmere at inddrage netværket – og fastholde socialfagligheden? Måske det også handler om en accept af, at det er svært, fordi det er nyt og uvant, men at netværks­inddragelsen taler sit eget overbevisende sprog?

Netværket vil være der hele livet – også i krisetider!

Sabina Jæger er lektor og socialrådgiver
Bo Morthorst Rasmussen er docent, UC Syd


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk.