Forskeren: Mange etniske minoriteter bor tæt og er mere udsatte for smittefare

Flere med anden etnisk baggrund bor i udvidede familier, viser en ny undersøgelse, som seniorforsker Anika Liversage bidrager til. Og de store familier kan betyde, at flere bliver smittede.

Du er ved at skrive et kapitel til en bog om ældre, etniske minoriteter i Danmark og har skabt ny viden om deres boligmønstre. Hvordan er den viden aktualiseret af COVID-19?
Vores nye undersøgelser viser, at etniske minoriteter herhjemme ofte bor i udvidede familier – i lighed med det, vi ser i andre lande. Samtidig viser tal fra Seruminstituttet, at etniske minoriteter er overrepræsenteret blandt dem, der er smittet med COVID-19 herhjemme. Og vi kan se i international kontekst, at en del ældre i Europa bor i store familier, og især de ældre har været sårbare i forbindelse COVID-19. Så der er et fænomen. Så dukker spørgsmålene op, som for eksempel: Er det, fordi de bor tæt?

Hvordan ser boligmønsteret så ud i Danmark?
Vores tal viser forekomsten af udvidede familier i Danmark i 2018. Vi kiggede på personer mellem 65 og 74 år med arabisk, tyrkisk og pakistansk baggrund. For de tre grupper boede 14 procent af de ældre med arabisk baggrund, 22 procent af tyrkerne og hele 41 procent af de ældre pakistanere på den måde. Når det gælder borgere med dansk baggrund, er det kun tre procent, der bor i en udvidet familie.

Hvad er det så for en slags udvidet familie, de ældre med anden etnisk baggrund bor i?
I de arabiske grupper bor man primært med ugifte voksne børn. I tyrkiske og pakistanske familier bor man oftest sammen med en gift søn, der har både kone og børn. Her bliver svigerdatter socialiseret ind i familien, og mange anser dette for at være den ”rigtige” form for udvidet familie. Tyrkerne bor ofte i almennyttige boligbyggeri. Her kan man finde tre generationer af tyrkiske familier i samme opgang. Eller lige ved siden af – men det er jo ikke en fælles bolig. Men pakistanerne har klaret sig bedre økonomisk, så flere bor i ejerbolig med hele storfamilien.

Hvad kan man blive klogere på af jeres undersøgelser?
At bo i udvidet familie kan handle om mange forskellige ting: Der er tradition, selvfølgelig, men der er også noget økonomi, for mange ældre indvandrere er fattige, så familien er nødt til at tage sig af dem. Nogle ældre vil gerne bo med børnene, nogle af børnene ønsker det, og nogle ønsker det ikke. Men det kan være lærerigt at få et blik for, hvordan familierne organiserer det. Og så er vores undersøgelse så også blevet aktualiseret – fordi den måde at bo på, måske også gør folk mere udsatte for at blive smittet.


BLÅ BOG
Anika Liversage er seniorforsker hos VIVE. Hun beskæftiger sig med etniske minoriteter i Danmark, især med fokus på ægteskaber, familieliv og skilsmisser samt konflikter imellem køn og genera­tioner.