Socialrådgiveren 15/16

Indhold

Vi skammer os, når vi ikke slår til

Arbejdspladserne skal lære at håndtere de følelser hos medarbejderne, der kan føre til stress-relateret sygefravær, siger forsker Pernille Steen Pedersen. Hun er aktuel med en bog om emnet.

Ny finanslov skærer i uddannelse og integration

Finanslovsaftalen forringer socialrådgiveruddannelsen og svækker rammerne for integrationsindsatsen til skade for udsatte borgere samt nuværende og fremtidige socialrådgivere, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU'en, privatisering og konkurrenceudsættelser. Men også et øget fokus på en tidlig indsats over for unge på kanten, styrket indsats over for hjemløse og vilje til at gøre op med det unødige bureaukrati. Det nye regeringsgrundlag rummer både skidt og kanel, mener DS.

GUIDE: Tag godt imod nye medarbejdere – det betaler sig

Modtagelsen har stor betydning for, hvordan nye medarbejdere trives på arbejdspladsen – og undersøgelser viser endda, at ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen om tre år. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

Når man løfter pegefingeren, så får man fuckfingeren tilbage

I krimi-thrilleren ”Selfies” sender forfatter Jussi Adler-Olsen en lettere forbitret socialrådgiver ud på et retfærdighedstogt, hvor hun på morderisk vis gør op med unge og smukke kvinder – som drømmer om at blive stjerner i reality-shows, men er på kontanthjælp. Forfatteren ønsker ikke at moralisere, men vil snarere undersøge det, der får socialrådgiveren til at begå selvtægt i et selfie-samfund, der ikke altid har øje for fællesskabet.

Vores fællesskab er blevet større

REP 16: For to år siden besluttede repræsentantskabet at arbejde for, at Dansk Socialrådgiverforening skulle blive endnu større. Vi er helt præcis blevet 1078 flere medlemmer. Sådan sagde Majbrit Berlau, DS’ formand, i sin mundtlige beretning, hvor hun også pointerede, at kampen mod fattigdomsydelser fortsætter, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og at arbejdsgiverne ikke skal tro, at fleksibilitet er gratis.

Engageret debat om beretning

Helt efter traditionen gik beretningsdebatten i mange retninger. Vi bringer et udpluk af indlæggene, som blandt andet handlede om voksenområdet, arbejdsmiljø og ytringsfrihed.

Kan timebank og robotter gøre en forskel?

Hvilke redskaber skal Dansk Socialrådgiverforening tage i brug for at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv, når socialrådgiverne som en konsekvens af tilbagetrækningsreformen og forringede efterlønsmuligheder skal være på arbejdsmarkedet i op til 50 år? DS-formand opfordrede repræsentanterne til at diskutere det gode arbejdsliv med åbenhed og nysgerrighed – og ikke lade sig skræmme af den teknologiske revolution, som vil ændre arbejdslivet markant.

Medlemsfremgang styrker økonomien

Ved repræsentantskabsmødet i 2014 var der heftig diskussion om både DS’ budget, kontingentsats og aktionsfond. Men hjulpet på vej af medlemsfremgang og et særdeles sundt regnskab, var stemningen langt mere positiv, da formand Majbrit Berlau på REP16 fremlagde de kommende års investeringsbudget.

Nye metoder giver resultater

Dansk Socialrådgiverforenings indsats for at styrke rekruttering af medlemmer og organiseringen af klubberne begynder for alvor at give pote på de enkelte arbejdspladser. Men indsatsen kan blive endnu bedre frem mod 2022, viste debatten på REP16.

Stramme budgetter presser skønnet i jobcentre

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sin ph.d. ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever på sygedagpengeområdet – men at budgetproblemer sætter det under pres.

Hvilken socialrådgiverfigur uddanner vi?

LEDER: Besparelser på socialrådgiveruddannelsen truer fremtidens faglighed. Hvis vi også i fremtiden skal have de dygtige socialrådgivere, vi brug for, må vi gå i dialog om, hvordan vi styrker profession.