Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU'en, privatisering og konkurrenceudsættelser. Men også et øget fokus på en tidlig indsats over for unge på kanten, styrket indsats over for hjemløse og vilje til at gøre op med det unødige bureaukrati. Det nye regeringsgrundlag rummer både skidt og kanel, mener DS.

Den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative har offentliggjort deres regeringsgrundlag, og formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, beklager, at nedskæringer i den offentlige sektor fastholdes (se nederst i artiklen).

– Regeringsgrundlaget lægger op til at fortsætte de kortsigtede nedskæringer i det offentlige til skade for både serviceniveau og arbejdsforhold.

DS-formanden ser dog frem til dialog med de nye ministre på socialrådgivernes arbejdsområder – og hun forventer, at socialrådgivernes viden kan være med til at kvalificere den nye regerings socialfaglige udspil.

– Eksempelvis har den nye børne- og socialminister, Mai Mercado (K), meldt ud, at hun vil styrke indsatserne for hjemløse. Det er en vigtig prioritering på baggrund af det stigende antal hjemløse som følge af den nuværende økonomiske politik. Her har vi en række bud på forbedringer, og vi stiller naturligvis socialrådgivernes viden til rådighed.

Investering og forebyggelse

Majbrit Berlau opfordrer desuden den nye børne- og socialminister til at fortsætte arbejdet for investeringer i de sociale indsatser, som Dansk Socialrådgiverforening har været med til at sætte på dagsordenen.

– Politikerne har været lydhøre over for investeringstankegangen med eksempelvis Sverigesmodellen og tidlige indsatser i form af blandt andet skolesocialrådgivere. Det har skabt gode resultater allerede, og vi forventer, at den nye socialminister vil fortsætte udbredelsen af investeringstankegangen i indsatserne for både udsatte børn og voksne.

Socialrådgivernes formand noterer sig også, at der intet står i regeringsgrundlaget om sænkelse af den kriminelle lavalder.

– Det er positivt, men vi vil samtidig opfordre den nye justitsminister, Søren Pape Poulsen (K) til at prioritere de socialfaglige indsatser højt i kriminalitetsforebyggelsen.

Glem ikke oprydning

Dansk Socialrådgiverforening var – blandt andet med en undersøgelse af problemer som følge af de seneste års beskæftigelsesreformer – medvirkende til, at nu forhenværende beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) lagde op til en oprydning i kontanthjælpssystemet. Denne oprydning bør den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V) følge op på, lyder opfordringen fra Majbrit Berlau.

– Vi deler regeringens ambition om, at færre skal være på kontanthjælp i Danmark. Men en reel oprydning i kontanthjælpssystemet kræver, at politikerne lemper adgangen til ressourceforløb, revalidering eller førtidspension. Samtidig har vi helt konkrete bud på indsatser, som kan styrke de pågældende borgeres vej til job, siger socialrådgivernes formand, som også har en række bud på, hvordan beskæftigelsesministeren kan løfte regeringens ambition om at afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen.


Kommunale nedskæringer fastholdes

Regeringsgrundlaget indgået mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative lægger op til en offentlig vækst på omkring 0,3 procent om året. På grund af blandt andet den demografiske udvikling kræver en opretholdelse af det nuværende serviceniveau i det offentlige imidlertid en vækst på omkring 0,6 procent om året.

Desuden indeholder regeringsgrundlaget blandt andet:

  • Styrkede indsatser for at få udsatte unge i uddannelse samt et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der blandt andet kan fastsætte kriminalitetsforebyggende tiltag over for 12-17 årige og forpligte kommunerne på at gennemføre dem.
  • Fokus på fornyelse i den offentlige sektor med blandt andet flere frikommuner samt mere privatisering og konkurrenceudsættelse.
  • Fokus på afbureaukratisering i beskæftigelsesindsatsen og styrket fastholdelsesindsats. Derudover indføres blandt andet socialt frikort og jobpræmie til langtidsledige.

Læs regeringsgrundlaget på www.regeringen.dk, hvor du også kan se de nye ministre.