Stramme budgetter presser skønnet i jobcentre

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sin ph.d. ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever på sygedagpengeområdet – men at budgetproblemer sætter det under pres.

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropols Institut for Socialt Arbejde, Anette Skals, satte sig i sin ph.d.- afhandling fra Aalborg Universitet, ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, for at undersøge vilkårene for at foretage socialfagligt funderede skøn på beskæftigelsesområdet – nærmere bestemt sygedagpengeområdet.

Hendes arbejde med ph.d.’en, som hun forsvarede i september 2016, har nu sikret hende Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat på 15.000 kroner. Legatet understøtter socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsinitiativer udvikler socialrådgiverfaget.

– Ph.d.’en har sendt Anette Skals ind til de afgørende tandhjul i beskæftigelsesarbejdet – der hvor det faglige skøn afmåles – og afhandlingen blev ved forsvaret betegnet som ”et imponerende arbejde” og ”et væ- sentligt bidrag til udviklingen af feltet omkring socialt arbejde”, sagde Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ved overrækkelsen den 18. november under Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i Aarhus.

Anette Skals er beæret over at modtage hæderen fra sin faglige organisation.

– Legatet er en velkommen anerkendelse af, at den interesse, jeg har for beskæftigelsesområdet, har værdi for socialrådgiverfaget. Samtidig er min afhandling jo et eksempel på, at man kan gå i en lige linje fra socialrådgiveruddannelsen over en akademisk videreuddannelse til en ph.d. og bidrage til at udvikle faget også som forsker.

Økonomi påvirker skønsprincippet

Dansk og international forskning antyder, at adskillige år med New Public Management har indskrænket socialrådgivernes faglige skøn i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet.

Men Anette Skals’ studie fra det – i afhandlingen anonymiserede – ”Hedeby Jobcenter” viser, at sagsbehandlere fortsat skal og kan foretage faglige skøn i sygedagpengesager.

– Skønnet udfolder sig inden for tre rammer: Den ressourcemæssige, den faglige og den juridiske. I det pågældende jobcenter er det en stærk norm, at loven overholdes, og at faglige argumenter benyttes i stedet for eksempelvis personlige holdninger.

Skønnets faglige udfoldelse er dog i høj grad betinget af, om det kommunale budget overholdes, og resultaterne nås, understreger hun.

– Mit studie viser, at hvis økonomien på sygedagpengeområdet er presset, vil et fagligt skøn også komme under pres. Du kan graduere det faglige skøn og fortolke loven. Men du kan ikke gradbøje, hvor mange penge du har.

Da Anette Skals interviewede jobcenterchefen og lederen af sygedagpengeteamet, fortalte de samstemmende, at skønnet ikke kan undgå at blive påvirket af økonomiske forhold og manglende resultater.

– Det anså de for fuldstændigt urealistisk. Men de sagde samtidig, at dette ikke behøver at betyde, at man bruger lukkeparagrafferne meget restriktivt, hvis sagsbehandlingen foregår på et professionelt grundlag.

Inden Anette Skals tog en akademisk overbygning og blev underviser på socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, arbejdede hun selv som sagsbehandler på sygedagpengeområdet i en årrække omkring år 2000.

– Afgørende forskelle fra dengang og til nu er, at hele indsatsen i den kommune, jeg observerede, var fuldstændigt gennemorganiseret, og at det i ”Hedeby Jobcenter” ikke er sagsbehandlerne, som dikterer rammerne for det faglige skøn. De rammer defineres i udstrakt grad af ledelsen, altså jobcenterchef og teamleder, mens sagsbehandlerne står for driften. Dette er en forskydning i forhold til mine egne erfaringer fra området og antagelserne i professionssociologien.

Ledelsens rammesætning af skønnet tog højde for budget, lovgivning og resultater, men også lokale prioriteringer og værdier. Det var inden for disse rammer, at skønnet kom til udfoldelse, fortæller Anette Skals.

Hun vurderer, at det har betydning for rammerne for skønnet, at lederne i det pågældende jobcenter var uddannede socialrådgivere.

– De forstår sig både på ledelse og faglighed. De bliver en slags grænsegængere. Dette kan min undersøgelse dog ikke dokumentere, fordi jeg ikke har sammenlignet med jobcentre uden socialfagligt uddannede ledere, men det har støtte i litteraturen.

Reform ændrer indsatsen

Anette Skals håber at få mulighed for at fortsætte sine undersøgelser af de faglige rammer på sygedagpengeområdet. For hendes ph.d. omhandler forholdene, før sygedagpengereformen trådte endeligt i kraft i januar 2015 og forkortede tidsfristen for at træffe afgørelser i sygedagpengesager fra 52 uger til bare 22 uger.

– Jeg tror, at situationen i dag vil se helt anderledes ud. En stor del af sagsbehandlernes tid, som før reformen gik med samtaler, tværfagligt samarbejde og planlægning af beskæftigelsesrettede forløb, vil nu gå med indhente lægelige oplysninger og gøre sagen klar til rehabiliteringsteamet.

Det hæmmer en tidlig og veltilrettelagt beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte, mener hun.

– Politikerne har med reformen formentlig smadret et velfungerende sygedagpengesystem, lyder det fra Anette Skals.


Sådan foregik undersøgelserne

Anette Skals’ ph.d.-afhandling ”Uarbejdsdygtig og hvad så?” bygger på analyser i et strategisk udvalgt og anonymiseret jobcenter i Danmark – i ph.d.-afhandlingen kaldet ”Hedeby Jobcenter.” Her har hun analyseret dokumenter, observeret møder mellem medarbejdere i sygedagpengeteamet og ledelsen i jobcentret samt interviewet forvaltningsdirektø- ren, jobcenterchefen, teamchefen og en række administrative medarbejdere og faglige konsulenter. Sagsbehandlerne er interviewet via en fiktiv borgercase, en såkaldt vignet. Dataindsamlingen er foregået i perioden september 2013 til april 2014, altså før sygedagpengereformen trådte i kraft.


Blå bog:

Anette Skals

  • Født 7. september 1964.
  • Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i 1996.
  • Cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet i 2008.
  • Vinder af Dansk Socialrådgiverforenings pris ”Den Gyldne Socialrådgiver” i 2000 som tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Rødovre Kommune.
  • Underviser på Professionshøjskolen Metropol siden 2008.
  • Forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Uarbejdsdygtig og hvad så?” og modtager af Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat i 2016.