Hvilken socialrådgiverfigur uddanner vi?

LEDER: Besparelser på socialrådgiveruddannelsen truer fremtidens faglighed. Hvis vi også i fremtiden skal have de dygtige socialrådgivere, vi brug for, må vi gå i dialog om, hvordan vi styrker profession.

08.12.2016

Høj af samværet med fagligt engagerede socialrådgivere

Fremtidens arbejdspladser, seniorpolitik og bedre styring i den offentlige sektor var blandt emnerne, da de delegerede socialrådgivere mødtes til samvær og debat.

08.12.2016

Stramme budgetter presser skønnet i jobcentre

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sin ph.d. ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever på sygedagpengeområdet – men at budgetproblemer sætter det under pres.

08.12.2016

Nye metoder giver resultater

Dansk Socialrådgiverforenings indsats for at styrke rekruttering af medlemmer og organiseringen af klubberne begynder for alvor at give pote på de enkelte arbejdspladser. Men indsatsen kan blive endnu bedre frem mod 2022, viste debatten på REP16.

08.12.2016

Karen Ellemann: Vi ændrer ikke kontanthjælpsloftet

Den nu tidligere socialminister lagde ud med anerkendelse af socialrådgivernes arbejdsindsats, men var ikke meget for at diskutere kontanthjælpsloft.

08.12.2016

Her er repræsentantskabets udtalelser

YTRINGSFRIHED OG INVESTERINGER: Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog på REP16 tre udtalelser

08.12.2016

Medlemsfremgang styrker økonomien

Ved repræsentantskabsmødet i 2014 var der heftig diskussion om både DS’ budget, kontingentsats og aktionsfond. Men hjulpet på vej af medlemsfremgang og et særdeles sundt regnskab, var stemningen langt mere positiv, da formand Majbrit Berlau på REP16 fremlagde de kommende års investeringsbudget.

08.12.2016

Aarhus-socialrådgivere får pris for at opnå resultater gennem et stærkt fællesskab

Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune hædres af Dansk Socialrådgiverforening med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for at bruge deres stærke fællesskab til at skabe resultater. Det har blandt andet ført til markante opnormeringer, som kommer både borgerne og socialrådgiverne til gode.

08.12.2016

Kan timebank og robotter gøre en forskel?

Hvilke redskaber skal Dansk Socialrådgiverforening tage i brug for at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv, når socialrådgiverne som en konsekvens af tilbagetrækningsreformen og forringede efterlønsmuligheder skal være på arbejdsmarkedet i op til 50 år? DS-formand opfordrede repræsentanterne til at diskutere det gode arbejdsliv med åbenhed og nysgerrighed – og ikke lade sig skræmme af den teknologiske revolution, som vil ændre arbejdslivet markant.

08.12.2016

Engageret debat om beretning

Helt efter traditionen gik beretningsdebatten i mange retninger. Vi bringer et udpluk af indlæggene, som blandt andet handlede om voksenområdet, arbejdsmiljø og ytringsfrihed.

08.12.2016