Engageret debat om beretning

Helt efter traditionen gik beretningsdebatten i mange retninger. Vi bringer et udpluk af indlæggene, som blandt andet handlede om voksenområdet, arbejdsmiljø og ytringsfrihed.

En række repræsentanter valgte at gå på talerstolen under beretningsdebatten – ikke kun for at kommentere formandens beretning, men også for at sætte fokus på andre områder, som man ønsker opmærksomhed på i den kommende repræsentantskabsperiode.

En af dem var Tanja Nielsen, tillidsrepræsentant i Frederikshavn Kommune, Region Nord, som opfordrede til at se ytringsfriheden som en aktionsform.

– På det seneste repræsentantskabsmøde satte vi penge af til Aktionsfonden. Vi har brug for andre aktionsformer, og det er noget, som vi selv – og ikke vores politikere – skal tage ansvar for. Vi bør tage ytringsfrihed til os som en ny central aktionsform. Den har fleksibilitet på en helt anden måde end strejkeretten, og den kan bruges i alle situationer. Vi skal ikke alle være whistleblowers, men vi betragter oftest ytringsfrihed som en individuel rettighed – lad os i stedet udvikle den til noget, vi gør sammen, sagde hun og henviste til den udtalelse, som Region Nord fremlagde senere på repræsentantskabsmødet.

Jonny Holme-Pedersen, Gladsaxe Kommune, Region Øst, takkede for DS’ indsats med at styrke sikkerheden på bosteder.

– Tak for at DS ikke har været med til at stigmatisere en gruppe borgere ved ikke at være en del af det hylekor, som har krævet mere tvang, sagde han og fortsatte:

– Tak for en god beretning og for en god indsats til både formand og næstformand. I Region Øst er vi stolte af, at DS går på to ben. DS har skabt sig en stærk stemme i debatten om velfærdssamfundet. Vi har et velfærdssamfund, som fagbevægelsen i høj grad har været med til at kæmpe for. Det ligger i fagbevægelsens DNA, at vi kæmper for velfærdssamfundets universelle ydelser.

Hjælp os med at handle

Mette Brix, fællestillidsrepræsentant i Rødovre Kommune og næstformand for Region Øst, havde et ønske til det fattigdomsberedskab, som DS har udviklet i forbindelse med indførelsen af de lave ydelser:

– Det er vigtigt, at vi får handlet ude lokalt, og det har det knebet med. Mit ønske er, at der bliver knyttet en konsulent til fattigdomsberedskabet, så I kan holde os i ørerne.

Birthe Poulsen, afgående hovedbestyrelsesmedlem – og genvalgt som suppleant – knyttede også en kommentar til fattigdom – nemlig at hovedbestyrelsen fortsat skal have fokus på konsekvenser af fattigdom.

Sune Kirketerp, bestyrelsesmedlem i Region Nord, takkede for en flot beretning og for, at voksenområdet var blevet nævnt.

– Mit ærinde er, at I skal gøre mere. Vi ser et voksenområde præget af alt for høje sagstal og en presset økonomi. Vi har ikke tid til en ordentlig, systematisk opfølgning, som ellers er et klassisk socialrådgiverredskab. Satspuljeaftalen om forebyggelse af vold på bosteder er ren symptombehandling. Jeg har pt. ikke set en intensiv og målrettet investering på det her område. Det er brandærgerligt, fordi vi gerne vil lave forebyggende arbejde.

Ledersektionen: Alle tilgodeses

Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen, sagde blandt andet:

– Jeg vil gerne takke for, at vi alle bliver tilgodeset i DS. Trods 16.000 medlemmer er vi stadig en lille forening, som er høringspart i OAO og FTF, hvor der ofte bliver spurgt ind til, hvordan det nu lige lader sig gøre, at DS – i modsætning til flere andre organisationer – organiserer både ledere og menige medarbejdere. I DS hylder vi vores uenighedskultur. Vi er i den samme organisation, på samme arbejdsplads, og vi skal finde løsninger sammen.

Og Ida Louise Jervidalo, fællestillidsrepræsentant på beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune, Region Nord, satte fokus på arbejdsmiljø:

– Det er fint at have fokus på det gode arbejdsliv ved OK18. Det er vigtigt på grund af den stigende pensionsalder samt krav om effektivitet og robusthed – ord, som bruges i mange stillingsannoncer. Men hvordan sikrer vi, at ansvar for arbejdspres ikke lægges over på den enkelte?

Anna Sofie Vedersø Larsen, formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), kommenterede den lave organiseringsgrad blandt de studerende.

– Noget af det, som vi har været allermest optagede af, er at styrke organiseringen. Jeg er enig med Majbrit i, at en organiseringsgrad blandt de studerende på 30 procent ikke er godt nok. Vi tror ikke, at der er mange, som aktivt har valgt SDS fra – men vi tror, at vi ikke har fået inviteret alle ind. Vi er glade for, at DS støtter op om organiseringsindsatsen. Ellers har vores fokus været på de for mange eksaminer, hvor vi er gået fra 5 til 13 eksaminer. Lige som vi er optagede at, praktikforløbene skal være rige på kvalitet.

Annette Bruun, Roskilde Kommune, Region Øst, opfordrede til, at bedre seniorrettigheder bliver et overenskomstkrav.

– Det er meget opmuntrende at være her og godt med synlighed i medierne. Lad os blive ved med det. Men det er nødvendigt at have fokus på arbejdsmiljøet. Det er hårdt at være i en kommune, og det er nedslående at se, hvordan også unge kolleger går ned med stress Det er helt nødvendigt, at I tager et krav om bedre seniorrettigheder med til OK18.

Majbrit Berlau takkede for debatten om beretningen. Og både den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.