Nye metoder giver resultater

Dansk Socialrådgiverforenings indsats for at styrke rekruttering af medlemmer og organiseringen af klubberne begynder for alvor at give pote på de enkelte arbejdspladser. Men indsatsen kan blive endnu bedre frem mod 2022, viste debatten på REP16.

Dansk Socialrådgiverforenings medlemstal er stigende, men organisationsprocenten daler. Derfor vedtog repræsentantskabet i 2012 en styrket indsats for at sikre, at DS også i 2022 vil være en stærk og aktiv fagforening med høj organisationsprocent.

På REP14 blev en række specifikke udviklingsprojekter søsat, og de er for alvor ved at blive konkretiseret. På den baggrund havde DS’ hovedbestyrelse op til REP16 indstillet til, at projekterne fremover samles i seks konkrete indsatser (se nedenfor).

– Projekterne var mangeartede, men i sin essens var målet at sikre, at DS i 2022 opleves som en stærk fagforening, der kan sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår, tryghed, socialfaglig udvikling, politisk indflydelse og arbejdsglæde, sagde næstformand Niels Christian Barkholt om baggrunden for de seks fokuspunkter.

Efter næstformandens oplæg blev de seks indsatsområder diskuteret i grupper, som skulle kvalificere både indsatserne i en ny DS 2022-resolution og debatten om dem.

Debat: Identitet får et boost i praktikken

Undervejs i debatten om “Styrket studenterindsats” påpegede flere deltagere, at tillidsrepræsentanter og -suppleanter med fordel kan invitere socialrådgiver-praktikanter på arbejdspladsen ind i DS’ faglige fællesskab.

– Den faglige identitet som socialrådgiver er med én hele livet. Men det kan være svært for helt nye studerende at tage den faglige identitet som socialrådgiver på sig. Den identitet bliver der skruet op for, når man kommer i praktik. Derfor bør vi øge fokus på at nå de studerende i praktikperioden, lød det blandt andet fra Jeppe Volkmann, Region Øst og studerende på Professionshøjskolen Metropol.

Mere støtte til TR i fremtiden

Desuden blev det fra flere sider efterspurgt, at løftet af TR-uddannelsen med henblik på at styrke organiseringen og klubberne på hver enkelt arbejdsplads også kommer til at omfatte tillidsrepræsentant-suppleanterne. Dette førte til en ændring i resolutionen, så TR-suppleanter eksplicit blev omfattet. Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.

Et af de seks DS 2022-projekter, som repræsentantskabet skulle tage stilling til, omhandler ledere, privatansatte, kollegaer på alene-arbejdspladser og selvstændige socialrådgivere. På foranledning af Faggruppen for akademiske socialrådgivere blev socialrådgivere med en akademisk overbygning tilføjet som målgruppe for dette projekt. Denne ændring blev vedtaget med stort flertal, inden repræsentantskabet enstemmigt vedtog den samlede DS 2022-resolution.


Resolution: Her styrkes indsatsen frem mod 2022

Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens forslag om følgende seks konkrete indsatser for DS 2022:

  1. Fart på faggrupperne
  2. TR
  3. Organisering på tværs af organisationen
  4. Styrket studenterindsats
  5. Klubberne
  6. Fokus på ledere, privatansatte, kollegaer på alenearbejdspladser, selvstændige og socialrådgivere med en akademisk overbygning

Læs mere om de seks DS 2022-projekter.