Her er repræsentantskabets udtalelser

YTRINGSFRIHED OG INVESTERINGER: Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog på REP16 tre udtalelser

Ytringsfrihed som aktionsform

Tidligere var muligheden for at stå sammen ved at strejke en meget synlig og konkret måde at kæmpe for sine rettigheder og udvise solidaritet med hinanden. Men vi har brug for flere og nye aktionsformer, som vi kan samle os om. Ytringsfriheden kan vise sig at være den aktionsform, som vi står og mangler.

Ligesom strejke er ytringsfriheden sikret via lov, men mange års ledelse præget af New Public Management og positiv psykologi har sat ytringsfriheden under pres. Det kræver, at vi rykker sammen på en ny måde, når vi ytrer os kritisk i offentligheden.

Derfor er der også en udfordring i at udvikle ytringsfriheden som aktionsform til noget, der i højere grad er en kollektiv handling, hvilket er præcis det, der gjorde strejkeretten effektiv. DS vil arbejde for at inddrage ytringsfrihed som central aktionsform i det videre arbejde og vil i samarbejde med tillidsrepræsentanter facilitere, at offentligt ansattes ytringsfrihed bliver sat til diskussion lokalt.

Det kan betale sig at investere i socialt arbejde – også på voksenområdet

Dansk Socialrådgiverforening har igennem de seneste år haft held til at sætte fokus på, at det kan betale sig at investere i socialt arbejde på familie- og beskæftigelsesområdet.

Det voksne socialområde har imidlertid ikke haft samme udvikling, men er i stedet gennem de sidste mange år blevet ramt af gentagne besparelser, som har haft stor konsekvens for den service, som udsatte voksne tilbydes. Samtidig er gruppen af udsatte voksne stigende.

Det er erfaringen, at manglende eller for sen opfølgning og indsats medfører, at udsatte voksnes tilstand forværres, og at der bliver behov for langt dyrere foranstaltninger end først antaget.

DS vil i et tæt samarbejde med områdets tillidsrepræsentanter arbejde for at sætte fokus på, at det kan betale sig at investere på voksenområdet ved brug af investeringsmodeller samt de vejledende sagstal. En investeringsmodel på dette område bør tage udgangspunkt i både drift og myndighed, hvis investeringen skal have den fulde menneskelige og økonomiske effekt.

Besparelser på professionshøjskolerne og AAU rammer vores vigtigste råstof

Professionshøjskolerne og AAU står over for store besparelser, som vil berøre kvaliteten i undervisningen og dermed kompetencerne blandt de kommende professionsudøvere. Landet over tales der om, at op imod hver tiende underviser skal afskediges som følge af de vedtagne besparelser.

Men et velfungerende samfund har brug for, at unge bliver godt uddannede, så de kan løfte velfærdsopgaverne nu og i fremtiden. Kommuner og regioner efterlyser dygtige, veluddannede socialrådgivere, der kan tiltræde stillingerne på arbejdspladserne.

Derfor må en uddannelse i topklasse være målet, men det kræver god økonomi. Og den finansministerielle regnedrengsfilosofi om, at man kan “få mere for mindre” må høre op. Professionshøjskolerne og AAU skal omgående fritages for besparelserne, som i stedet bør erstattes af investeringer i uddannelserne.

Teksterne er forkortede versioner af de vedtagne udtalelser. Læs udtalelserne i deres fulde længde.