Høj af samværet med fagligt engagerede socialrådgivere

Fremtidens arbejdspladser, seniorpolitik og bedre styring i den offentlige sektor var blandt emnerne, da de delegerede socialrådgivere mødtes til samvær og debat.

Det var en faglig fornøjelse og festfyrværkeri at være sammen med 105 valgte delegerede socialrådgivere og studerende til vores repræsentantskabsmøde, som blev holdt den 18. og 19. november. Der er et enormt engagement i at ville sin fagforening – Dansk Socialrådgiverforening – og alle medlemmer det bedste i årene fremover. For selv om vi kun beslutter rammer for to år ad gangen, havde vi emner på som ”Det gode arbejdsliv” og ”Ny styring af den offentlige sektor”, der rækker langt ud i fremtiden.

Og sikke nogle gode debatter med mange gode input, der kom frem under de forskellige emner. Med udsigt til at arbejde til man bliver 73 år, var der enighed om, at det kræver sunde arbejdspladser og fleksibilitet med forskellige rettigheder og muligheder. Under emnet seniorpolitik var der krav om ret til at kunne gå op eller ned i tid – og ikke kun mulighed for det.

Der var ønske om sammenhæng med mindre arbejdsmængde svarende til en uges arbejde, som den nuværende seniorordning giver ret til. Der kom forslag om nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling og forslag om højere pensionsprocent i overenskomsten, så man kan ”få råd” til at gøre brug af delpension. Der blev efterlyst en mere positiv holdning til ”det grå guld”, så man fortsat er en attraktiv arbejdskraft med mulighed for at kunne få andre jobs frem til arbejdslivet slutter.

Diverse sundhedsordninger med gratis fysioterapi, massage og motion ses også som en del af et aktivt seniorarbejdsliv. Et godt helbred er jo ikke en selvfølge, og der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det virkelig er muligt at udsætte alderdommen og kunne arbejde i højt arbejdstempo til man bliver 73 år – og hvis ikke, hvad er der så af alternative muligheder?

Der var heldigvis også bred enighed om, at de nuværende styringsformer fra New Public Manegement ikke dur i den offentlige sektor, og med enstemmig vedtagelse af ”Ny Styring af den offentlige sektor”, kan DS gå til de andre faglige organisationer med et ambitiøst mål om, at en samlet fagbevægelse vil kunne medvirke til, at der udvikles alternativ ny styreform, der sikrer fagligheden i arbejdet og styrker kvalitet, retssikkerhed, arbejdsglæde og styr på økonomien.

Og så var det dejligt at opleve den blanding af erfarne og nye socialrådgivere, der er blevet valgt ind i regionsbestyrelserne, hovedbestyrelsen og som delegerede frem til 2018. En fornøjelse at se, at tidligere aktive SDS’ere vender tilbage som fagligt aktive socialrådgivere på de politiske poster og dermed sikrer fødekæden til Dansk Socialrådgiverforening. Det kan kun gå godt!

Anne Jørgensen er formand for DS Region Syd