Hvilken socialrådgiverfigur uddanner vi?

LEDER: Besparelser på socialrådgiveruddannelsen truer fremtidens faglighed. Hvis vi også i fremtiden skal have de dygtige socialrådgivere, vi brug for, må vi gå i dialog om, hvordan vi styrker profession.

En dybfølt tak til alle, der deltog i DS’ repræsentantskabsmøde. Det var to virkelig gode dage, som satte turbo på DS’ retning de næste to år.

Uddannelsesområdet var meget i fokus, og det vil det også være fremover. Vi har brug for nye kompetente socialrådgivere, der kan bære professionsfagligheden videre og i fællesskab med kollegerne løfte velfærdsopgaverne nu og i fremtiden.

DS’ repræsentantskabsmøde udtalte kritik af de fortsatte besparelser på professionsuddannelserne, som følger med Finansloven for 2017, og samtidig bekymring for, hvad det betyder for kvaliteten i uddannelsen. Det ventes at ramme bredt; forberedelse af undervisning, undervisnings – timer, feedback til studerende, uddannelse af praktikvejledere, opfølgning under praktikken samt højere priser på efter- og videreuddannelse.

DS’ repræsentantskabsmøde havde på initiativ af de socialrådgiverstuderende – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende – særskilt fokus på kvaliteten i alle praktikforløb. Medlemmer af DS fortæller historier om stor variation i kvaliteten af praktikforløb. På den baggrund besluttede Repræsentantskabsmødet at se nærmere på de forskellige aktørers roller i forbindelse med praktikken for dermed at kunne identificere, hvilke initiativer, der bedst løfter kvaliteten i praktikken.

Den udvikling og den dialog, jeg i øvrigt har med medlemmer om uddannelsen, bekymrer mig. Jeg mærker en begyndende tvivl i forhold til, om vi lykkes med uddannelsen. Hvad er det for en socialrådgiverfigur, der bliver uddannet i dag – matcher den dimittendprofilen, som ligger til grund for de nuværende uddannelser?

Er der behov for at styrke den fælles professionsidentitet – at anerkende socialrådgivernes fælles professionsfaglige fundament, og som nyuddannet at kunne agere som ydmyge, nysgerrige, empatiske forandringsagenter, der er parate til i samarbejde med borgere og kolleger at yde lige netop den hjælp, der er så stort behov for? Min tvivl kalder på dialog med alle, der vil være med til at løfte faget.