GUIDE: Tag godt imod nye medarbejdere – det betaler sig

Modtagelsen har stor betydning for, hvordan nye medarbejdere trives på arbejdspladsen – og undersøgelser viser endda, at ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen om tre år. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

Åh, er det i dag, du kommer?”

En undersøgelse viser, at de tre første måneder er afgørende for, om en nyansat falder godt til på en arbejdsplads og får lyst til at blive der. Men selvom de fleste arbejdspladser bruger mange kræfter på at rekruttere de rigtige medarbejdere, oplever mange nyansatte, at der bliver brugt langt mindre energi på en god modtagelse. Der kan mangle login til mailen, nøgler eller computer – eller en introduktion til, hvem de skal gå til med alle spørgsmålene.

Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, understreger arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen.

– Mange steder er der en stor udfordring med at modtage nye medarbejdere – der er for travlt, og det bliver taget lidt for meget for givet, at den nye hurtigt kan komme i gang med at løfte opgaven. Men det er ikke altid tilfældet, siger hun.

Frafald koster

Elisabeth Huus Pedersen forklarer, at det i værste fald kan koste arbejdspladsen dyrt, fordi en dårlig introduktion kan føre til, at den nyansatte siger op, og en ny rekrutteringsproces skal i gang.

– Det er et stort spild af penge og kræfter, når nye medarbejdere falder fra, og det rammer også både arbejdsmiljø og borgerne, når der er stor udskiftning i personalegruppen. Derfor er det vigtigt, at man gør meget for at fastholde dem, især gennem gode introforløb.

Hun har været med til at udarbejde en ny, gratis guide, ”Den gode modtagelse – en guide til introduktion af nye medarbejdere” som BrancheArbejdsmiljøRådene Finans/Offentlig Kontor & Administration og Social & Sundhed står bag.

Guiden er især rettet mod ledere, arbejdsmiljøgruppen og andre, som spiller en rolle i det gode arbejdsmiljø og modtagelse af nyansatte. Den indeholder en lang række guidelines, blandt andet til at sætte modtagelsen i system med introduktion, en kontaktperson og en mentor. Der er også spørgsmål til refleksion, input til hvem, der skal gøre hvad, og en tjekliste, man kan støtte sig til.


Faglig og social integration

Guiden ”Den gode modtagelse” beskriver, hvordan nye medarbejdere skal integreres på arbejdspladsen på to områder: Fagligt og socialt.

Faglig integration betyder, at den nyansatte får styr på arbejdsindhold, faglige standarder og metoder – en opbygning af faglig identitet. Der skal være klare forventninger, tydelige tilbagemeldinger, et passende ansvar og adgang til information, så den nye kollega kan leve op til de faglige krav og standarder, der ligger i jobbet.

Ligeså vigtig er den sociale integration, som går ud på, at den nyansatte oplever tryghed, tillid, anerkendelse og føler sig som en del af gruppen. Det skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø fra start – og bare oplevelsen af at blive hilst på om morgenen og spurgt om, hvordan det går, kan gøre en forskel her.

Find guiden her


Fem publikationer skal få nyuddannede godt fra start

’Den gode modtagelse’ er langt fra det eneste sted, man kan hente inspiration til nyansatte socialrådgivere. I samarbejde med KL har DS udarbejdet et omfattende materiale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere: ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’. Materialet består af fem publikationer og to skabeloner.

Find hele materialet på DS’ hjemmeside eller læs mere i Socialrådgiveren 10/15.