Socialrådgiveren 12/17

Indhold

Man kan ikke kontrollere sig ud af skrækkelige sager

5 HURTIGE Det er en uheldig cocktail, når journalister dækker sager med udsatte børn for sensationelt, for det tvinger politikerne til hurtig handling. Og det er ikke nødvendigvis godt for børnene, siger journalist Ulrik Holmstrup, forfatter til bogen: ”Udsat for pressen.” Han efterlyser mere systematisk opsamling af viden.

Frokostkrig på statens område

Debatten om statsansattes frokostpause raser efter, at Moderniseringsstyrelsen har lukket op for, at frokostpausen kan afskaffes uden forhandling. DS er helt uenig: Retten til betalt frokost er en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Skolesocialrådgivere kan hjælpe børn ud af ekstrem social kontrol

På baggrund af en undersøgelse anbefaler Institut for Menneskerettigheder to enkle tiltag, som kan sikre en bedre hjælp til børn og unge, der lever under ekstrem social kontrol. Dels skal kommunerne undlade straks at informere forældrene, når børn fortæller om ekstrem social kontrol, dels bør skolesocialrådgiverordningen udvides.

Sådan bliver din MUS-samtale vellykket

GUIDE: Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Lone Valentin Kjær. Læs hendes guide til den gode MUS-samtale.

Studerende efterlyser mere kvalitet i undervisningen

Socialrådgiverstuderende tog på deres årsmøde afstand fra nedskæringerne på uddannelsen med en opfordring til politikerne om at investere i uddannelsen. De besluttede også, at SDS i 2018 skal arbejde med trivsel, undervisningskvalitet, digitalisering og socialpolitik.

Slut med volapyk-breve fra kommunen

Færre klager fra borgere, som føler sig dårligt behandlet, og bedre trivsel blandt medarbejderne. Det er resultatet af en indsats for at skrive bedre afgørelser og breve til borgere i Egedal Kommune.

Sådan skriver du til den digitale læser

Hvordan skriver du bedst til borgerne, når det skal foregå digitalt? Når de fleste mennesker egentlig foretrækker at læse på papir og har svært ved at koncentrere sig om tekster på computerskærmen eller telefonen. Kommunikationsekspert giver på baggrund af viden om hjerner og læseforskning tip til at forstå den digitale læsers hjerne.

16 socialrådgivere kom i byrådet

Næsten halvdelen af de 35 socialrådgivere, som stillede op til kommunalvalget, blev valgt ind. Mere præcist fik 16 socialrådgivere en plads i byrådet. Vi har talt med tre af dem.

Mig og mit arbejde: Lars Lau Utzon

Lars Lau Utzon er souschef hos Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup. Han bor på Frederiksberg med sin kæreste og hver anden uge også med sin ni-årige søn.

Ny dansk databeskyttelseslov

JURASPALTEN: EU’s forordning om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft den 25. maj 2018 og får direkte virkning som lov for den offentlige og private sektor i Danmark.

Er der noget galt med ressourceforløbene?

KOMMENTAR: Trods hård kritik af ressourceforløb mener vi, at ressourceforløbene fortsat bør udvikles. Det kræver sagsbehandlere, der er fagligt i stand til at sikre den nødvendige afklaring og koordinering i selve ressourceforløbet. Og det kræver kontinuitet og faglighed igennem hele indsatsen frem for serielle og fragmenterede indsatser og forløb.

Børn og forældre efterspørger rettigheder – hos Borgerrådgiveren

KOMMENTAR: Min rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune får drøje hug i kommentaren ”Børnene mangler i Borgerrådgiverens rapport” i fagbladet Socialrådgiveren 11/17. Fair nok. Det har bare ikke ret meget med rapporten at gøre – hvor kritikken er entydigt rettet mod ledelsen.

Vis tillid til deres drømme

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg ved ikke præcist, hvad der hjalp mig, men jeg ved, at jeg godt kunne have brugt flere mennesker omkring mig, som oprigtigt troede på, at jeg kunne lykkes.