16 socialrådgivere kom i byrådet

Næsten halvdelen af de 35 socialrådgivere, som stillede op til kommunalvalget, blev valgt ind. Mere præcist fik 16 socialrådgivere en plads i byrådet. Vi har talt med tre af dem.

Gitte Margrethe Frederiksen

Valgt for Venstre til sin tredje periode i kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune. Arbejder som skolesocialrådgiver under PPR i Kolding Kommune.

Hvad fik dig til at gå ind i politik?

– Jeg havde den store sorg at miste en datter, og det fik mig til at skifte karriere. Så fra at have været chef i Dansk Supermarked i en del år, begyndte jeg at læse til socialrådgiver, for jeg ville gerne gøre noget for og arbejde med mennesker. Det var en fantastisk studietid, jeg blev så inspireret af undervisningen. På samme tidspunkt sagde min nabo, at det vist var på tide, at jeg begyndte at tage ansvar for samfundsudviklingen i stedet for bare at gå og brokke mig. Så derfor kom jeg i gang med politik. Det er virkelig spændende at være med til at få politik og lovgivning til at spille sammen.

Hvorfor blev det netop for Venstre?

Min mand er landmand, og jeg bor i ”blåtland”, så hvis jeg skulle have nogen chancer, måtte det blive for  Venstre. (Latter) Nej, for mig hænger det bare godt sammen, at jeg har et hjerte, der banker for de svageste, men samtidig også en bevidsthed om, at pengene skal komme et sted fra.

Hvordan vil man kunne se, at der er kommet en socialrådgiver i kommunalbestyrelsen?

– Jeg oplever, at der er stor respekt for min faglighed i partiet og i kommunalbestyrelsen. Jeg bliver ofte brugt som sparringspartner, og jeg har helhedssynet med. Hvis vi for eksempel sætter penge af til en ny indsats, så peger jeg på, at vi skal huske den sociale del af det også. Og jeg har lige været med til at arbejde for – og også fået – ekstra penge sat af til udsatte og handicappede.

Hvad vil du gerne have sat af aftryk, når de fire år er gået?

– Det er vigtigt for mig at vise, at vi vil de svageste som samfund. Det tager jeg for eksempel med i mit   arbejde som formand for Voksenudvalget, der styrer et budget på 600 millioner kroner og 3000 medarbejdere. På trods af protester har vi turdet lave et stofindtagelsesrum og et sundhedsrum for misbrugere, fordi det betyder noget at tænke og udvikle fremtidige indsatser.

Abdinoor Adam Hassan

Valgt for Socialdemokratiet til sin første periode i Odense Byråd, arbejder i Jobcenter Odense

Hvad fik dig til at gå ind i politik?

Det var klart lysten til indflydelse. Jeg har siddet i skolebestyrelsen på mine børns skole her i Odense, og vi mødte jo ind imellem politikere, som vi diskuterede med. Og jeg synes, der har været for store nedskæringer på folkeskolen, så en del af drivkraften er, at jeg gerne vil se, om jeg kan gøre det bedre. Jeg er stor tilhænger af lokale folkeskoler, så dem skal vi investere mere i.

Hvorfor blev det netop for Socialdemokratiet?

For det første var nogle i mit netværk allerede medlemmer der, for de andet er det dem, jeg er mest enige med, og det lokalepolitiske program går jeg 100 procent ind for. Endelig er Socialdemokratiet det største parti i byrådet, så der kunne jeg også få mest indflydelse.

Hvordan vil man kunne se, at der er kommet en socialrådgiver i byrådet?

Det må tiden vise. Men som medarbejder i kommunen kan jeg se en sag fra flere sider – både som borger og ansat. Jeg har en naturlig indsigt i arbejdsvilkårene for medarbejderne, og mange af dem er meget pressede. Så det perspektiv tager jeg for eksempel med.

Hvad vil du gerne have sat af aftryk, når de fire år er gået?

At vi har fået flere Odense-borgere i job med jobtræning og opkvalificering, at vi har fået flere penge i kassen, så skoler, de unge og ældre kan få mere, og endelig at vilkårene og trivslen for medarbejdere i Odense Kommune er blevet bedre. For hvis man skal være god til kerneopgaven, skal man også trives selv. Måske vil tiden vise noget andet. Men det er det, jeg går efter.

Gyda Heding

Valgt for Enhedslisten til sin første periode i Københavns Borgerrepræsentation. Arbejder i Københavns Kommune, Pigegruppen.

Hvad fik dig til at gå ind i politik?

– Jeg har været politisk aktiv stort set hele mit liv. Jeg er stærkt socialt indigneret, og det stammer nok tilbage fra, at jeg har boet i Afrika som barn. Der blev grundstenen lagt til min undren over, at der var forskel på, hvilke vilkår og muligheder man havde – alt efter om man var sort eller hvid. Da jeg kom hjem fra Afrika, gik jeg ind i BZ-bevægelsen og var drevet af det samme: En optagethed af at der skal være rummelighed, plads til mennesker og lige vilkår for alle.

Hvorfor blev det netop for Enhedslisten?

– Fordi det er et socialistisk parti. Jeg er socialist, og jeg tror grundlæggende på en stærk fordelingsnøgle. Vores samfund bliver klart bedre, hvis vi fordeler goderne. Socialisme giver svar på mange svære spørgsmål, som jeg ser det.

Hvordan vil man kunne se, at der er kommet en socialrådgiver i Borgerrepræsentationen?

– Jeg vil gerne arbejde med beskæftigelse. Det socialpolitiske er min force, og jeg er hjemme i det. Jeg har en stærk tiltro til, at jeg kan byde ind med visioner om, hvordan vi kan skrue det her sammen. Jeg håber, at jeg kan byde ind i forhold til at skabe stærk socialpolitik koblet på beskæftigelsespolitikken.

Hvad vil du gerne have sat af aftryk, når de fire år er gået?

– Jeg vil gerne have, at man som borger føler sig mere inddraget – og at beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen arbejder mere sammen. For eksempel ved at man laver mere smidige overgange fra børnesystemet til voksensystemet, at vi har fået bygget flere boliger – og stoppet udviklingen med flere unge hjemløse. Det hele hænger jo sammen.

De 16 kommunalpolitikere er alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, men der kan være nogle, hvis valg vi ikke har kendskab til.

FLEST RØDE BYRØDDER

16 socialrådgivere fik en plads i byrådet. Se, hvem de er, og hvordan de fordeler sig i det politiske landskab.

 • Brøndby: Hajg Zanazanian, Socialdemokratiet,
 • Egedal: Charlotte Haagendrup, Konservative
 • Fredensborg: Cømert Sonsuz, Socialdemokratiet
 • Helsingør: Betina Svinggaard, Socialdemokratiet
 • Holstebro: Per Albertsen, Socialdemokratiet
 • København: Gyda Heding, Enhedslisten
 • Køge: Lissie Kirk, Socialdemokratiet
 • Mariagerfjord: Peter Muhl, Socialdemokratiet
 • Middelfart: Ulla Sørensen, Socialdemokratiet
 • Odense: Abdinoor Adam Hassan, Socialdemokratiet
 • Randers: Fatma Cetinkaya, Socialdemokratiet
 • Randers: Liselotte Frier Pedersen, Socialdemokratiet
 • Skanderborg: Karen Lindemann, Socialdemokratiet
 • Vejle: Gitte Frederiksen, Venstre
 • Aalborg: Nuuradiin Hussein, Socialdemokratiet
 • Aarhus: Keld Hvalsø, Enhedslisten