Sæt socialt arbejde på dagsordenen til kommunalvalget

Op til kommunalvalget 21. november 2017 har socialrådgiverne en unik mulighed for at påvirke debatten om den kommunale velfærd og det sociale arbejde. DS er parat med materiale om sociale investeringer til lokale kandidater i hele landet og med et inspirationskatalog til medlemmer, der vil deltage i debatten.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for socialrådgivernes arbejdsliv.

– Rummet for lokal indflydelse op til kommunalvalget er stort, og det skal vi gribe og udnytte til fordel for en bedre social- og beskæftigelsespolitik – til gavn for borgernes velfærd og socialrådgivernes  arbejdsforhold og praksis, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Derfor har DS sendt materiale ud til kandidaterne til kommunalvalget, som peger på tre lokalpolitiske tiltag, der kan være med til sikre en bedre indsats over for kommunens udsatte børn og voksne, og som samtidig gavner økonomien. Fokus er investeringer i det sociale arbejde på beskæftigelsesområdet, børneområdet og i arbejdet med udsatte voksne.

Sociale investeringer ind i valgkampen

Formålet er at inspirere lokale kandidater fra alle politiske partier til at tage investeringsdagsordenen op i valgkampen og senere i deres arbejde som kommunalpolitikere.

– Der er en virkeligt positiv udvikling i gang rundt omkring i nogle kommuner, hvor flere og flere lokalpolitikere får øjnene op for, at flere socialrådgivere, mindre sagsbunker og nye typer af indsatser – samt de nødvendige ressourcer til dem – giver os bedre muligheder for at bruge vores faglighed til at løfte kvaliteten i det sociale arbejde. Det er vigtigt, at vi skubber på den udvikling, siger Majbrit Berlau om baggrunden for indsatsen.


Deltag i debatten

Indsatsen for at sætte en socialfaglig dagsorden ved efterårets valgkamp retter sig både mod kommunalvalgskandidaterne og Dansk Socialrådgiverforenings egne medlemmer.

Derfor modtager socialrådgivernes tillidsrepræsentanter og klubber et inspirationskatalog med forslag til lokale aktiviteter, som blandt andet kan sætte fokus på lokalpolitikernes rolle i at sikre socialrådgiverne ordentlige rammer til at lave gode sociale indsatser.

Læs inspirationskataloget