Tema om kommunalvalget: “Det er ikke så farligt, som mange tror…”

... at blande sig i debatten op til kommunalvalget. Når man ser det færdige læserbrev bragt, er det både vildt mærkeligt og vildt fantastisk. Jeg er stolt over resultatet og over, at vi endelig har gjort noget, siger fællestillidsrepræsentant Betina Agger fra Randers Kommune.

Tema om kommunalvalget: “Det er ikke så farligt, som mange tror…”

Godt brølt.” ”Respekt til socialrådgiverne.” ”Håber politikerne lytter”.

De positive kommentarer og tilkendegivelser er strømmet ind – både mundtligt og skriftligt – blandt andet på Facebook. Så selv om Betina Agger, fællestillidsrepræsentant for 191 socialrådgivere i Randers Kommune, havde en anelse murren i maven, inden hun sprang ud som læserbrevsskribent, er nervøsiteten gjort helt og aldeles til skamme.

– Man kan godt tænke, at det at få sit navn i avisen er en anelse skræmmende, men det er ikke så farligt, som mange tror. Så jeg kan kun opfordre til, at flere socialrådgivere kaster sig ind i debatten, fordi vi ved, hvordan virkeligheden ser ud, siger Betina Agger, socialrådgiver i kommunens Myndighed Handicap.

Kolleger bakker op

Ideen fik Betina Agger fra Dansk Socialrådgiverforenings inspirationskatalog om netop at investere i socialt arbejde. På det månedlige møde for tillidsrepræsentanter foreslog Betina Agger, at socialrådgiverne som faggruppe skulle blande sig i debatten op til kommunalvalget ved at skrive læserbreve. Der var fuld opbakning, så de enkelte tillidsrepræsentanter tog forslaget med hjem til deres medlemmer ude på arbejdspladserne. Også her blev der bakket op.

– Når vi går ud som faggruppe og taler for alle i en række læserbreve, skal vi også have alle med. Så medinddragelsen og opbakningen fra medlemmerne er absolut nødvendig, mener Betina Agger.

Med støtten fra de menige socialrådgivere gik overvejelserne i gang om, hvor mange, hvor og hvornår  læserbrevene skulle bringes. Hvilket medie har mest tyngde? Og hvornår er det bedste tidspunkt i forhold til kommunalvalget? Da det var besluttet at lave en tretrinsraket med tre læserbreve og satse på Randers Amtsavis, kastede Betina Agger sig ud i jobbet som skriverkarl. Hun er primus motor, men de andre tillidsrepræsentanter byder ind med, hvad der er vigtigt at få med, og hun skriver så ud fra deres input.

Ved redaktionens slutning var to ud af tre planlagte læserbreve med Betina Aggers navn bragt i Randers Amtsavis med følgende overskrifter: ”Socialrådgiverne efterlyser håndholdt hjælp til ledige borgere” og ”Investér i socialt arbejde på voksenområdet – det betaler sig både menneskeligt og økonomisk.” Læserbrevene blev først bragt på avisens hjemmeside og senere i den fysiske avis.

Alle tre læserbreve har som overordnet tema, at Randers Kommune skal investere mere i socialt arbejde da det betaler sig både menneskeligt og økonomisk og ikke mindst sikrer socialrådgiverne et bedre arbejdsmiljø.

Det første læserbrev var om voksenområdet, det næste om beskæftigelsesområdet og det sidste på børneområdet.

Hvert læserbrev er underskrevet af en til tre personer – Betina Aggers plus en eller to tillidsrepræsentanter fra det pågældende område.

Begrænsningens kunst

Betina Agger har også fået hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening.

– Det er mine første læserbreve, så hjælpen har været uvurderlig. I forhold til at afkorte læserbrevet, opbygge det lidt journalistisk, lade være med at skrive indforstået, så både borgere og politikere kan forstå det og til at være opmærksom på, om regler om tavshedspligt bliver overholdt.

Alt i alt har det taget hende cirka syv timer at skrive det første oplæg, fordelt over flere aftener og weekend. Flest hovedbrud har hun haft over begrænsningens kunst.

– Det er virkelig svært at begrænse sig, når man vil ud med noget vigtigt, men det er lykkedes, siger Betina Agger.

– Når man så ser det færdige læserbrev bragt, er det både vildt mærkeligt og vildt fantastisk. Jeg er stolt over resultatet og over, at vi endelig har gjort noget. Vi brokker os ikke bare i hjørnerne. På en saglig og sober måde får vi fortalt, at både arbejdsmiljø og behandlingen af borgerne er under pres, fortsætter Betina Agger.

Følelse af fællesskab

Der bliver talt om læserbrevene blandt socialrådgivere, og samtidig har læserbrevene skabt en fællesskabsfølelse på tværs af faggrupper.

– Alle de mange kommentarer, som jeg har fået, kommer både fra socialrådgivere, socialpædagoger, ergoterapeuter, psykologer. De er glade for, at nogen får sat ord på den virkelighed, som vi alle ser. At meget af det, der bliver talt om fra forvaltningen og politikerne om ”Borgeren i centrum” er pseudo – blot fine ord på papir. For med de nuværende rammer er det slet ikke muligt, pointerer Betina Agger.

Netop den reelle virkelighed for socialrådgivere og borgere er hele årsagen til, at socialrådgiverne i Randers har kastet sig ud i at skrive læserbreve.

– Det sociale arbejde, der bliver lavet pt, tangerer brandslukning. Vi laver hovsa-løsninger, kvantitet i stedet for kvalitet, og det er dyrere for kommunen på den lange bane, og det bliver vi nødt til at fortælle politikere og borgere, mener Betina Agger.

Socialrådgiver og tillidsrepræsentant i Myndighed for Børn og Unge Handicap, Stella Meyer Olesen, er medunderskriver på læserbrevet om børneområdet:

– Det er os, der sidder med fingrene nede i paragraffer, børn, familier, foranstaltninger. Det er også os, der kan se, hvad der virker og ikke virker. Vi er underlagt nogle rammer – dels organisatorisk dels økonomisk. De rammer bliver sat af de øverste ledere og politikere, og der er langt derop, så læserbreve er en god måde at få politikerne i tale på, mener Stella Meyer Olesen.

Socialrådgiver og tillidsrepræsentant i Center for Beskæftigelse og Rehabilitering, Liselotte Frier Pedersen, er medunderskriver på læserbrevet om beskæftigelsesområdet.

– Vi er kommet dertil, hvor vi er forpligtet til at råbe højt og fortælle den virkelige historie. Skal vi have politikerne i tale, er vi nødt til at gå i medierne, mener Liselotte Frier Pedersen, der for første gang selv stiller op til kommunalvalget – for Socialdemokratiet.

Leder: Vidner om engagement

På ledelsesniveau er der opbakning til medarbejdernes brug af læserbreve.

– Vi har en generel politik her i Randers om, at medarbejdere har ytringsfrihed, så jeg bakker helt og fuldt op om, at medarbejderne skriver læserbreve. Det viser jo også, at vi har en fagligt interesseret og engageret gruppe medarbejdere, hvilket kun kan være godt, mener Mads Andreasen, socialrådgiver og afdelingsleder i Myndighed Handicap.

Han blev orienteret om det første læserbrev, inden det blev bragt, men læste det ikke.

– Jeg skal ikke læse korrektur eller være stopklods på et læserbrev, så jeg er blot glad for, at jeg blev orienteret.

Om læserbrevet får effekt, tør han ikke spå om.

– Jeg håber altid, at læserbreve og debatter har en effekt, og nu er det kommunalvalg, så måske, siger han.

Ifølge de tre læserbrevsskribenter vil det have stor effekt på både medarbejdernes arbejdsmiljø og behandlingen af borgerne, hvis kommunens fremtidige byråd følger deres råd og investerer i socialt arbejde.

– Pt. sidder den enkelte socialrådgiver på voksenhandicapområdet i gennemsnit med ansvaret for 108 borgere, hvilket er langt over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal. Der er ikke tid til at belyse sagerne ordentligt eller til den nødvendige opfølgning på indsatserne, så borgerne kan være både i de forkerte tilbud og for længe i nogle tilbud. Det kan på den lange bane betyde rigtig meget for både den enkelte borger og kommunens økonomi, siger Betina Agger.

Samtidig kommer arbejdsmiljøet under pres, når man ikke har mulighed for at levere et ordentligt stykke socialfagligt arbejde.

– Vi har rigtig mange medarbejdere med stresssymptomer som hukommelsesbesvær og problemer med at sove om natten – med stor risiko for sygemeldinger. Så en investering i det sociale arbejde vil betyde både bedre arbejdsmiljø og bedre løsninger for borgerne, mener Betina Agger.

Foreløbig har de som nævnt skrevet to læserbreve og er på vej med et mere. Og kommunens politikere i de berørte politiske udvalg modtager også læserbrevene med en invitation til at indgå i yderligere dialog. Beskæftigelsesudvalget har takket ja til at mødes – efter valget.

 

SÅDAN DELTAGER DU I DEBATTEN

Indsatsen for at sætte en socialfaglig dagsorden ved efterårets valgkamp op til kommunalvalget den 21. november retter sig både mod kommunalvalgskandidaterne og Dansk Socialrådgiverforenings egne medlemmer.

Derfor har socialrådgivernes tillidsrepræsentanter og klubber modtaget et inspirationskatalog med forslag til lokale aktiviteter – eksempelvis læserbreve – som blandt andet kan sætte fokus på lokalpolitikernes rolle i at sikre socialrådgiverne ordentlige rammer til at lave gode sociale indsatser.Ud over at skrive læserbreve kan I for eksempel arrangere:

Inspirationsture: På en inspirationstur, inviterer I de lokale valgkandidater på besøg. Her har I mulighed for at vise eksempler på god praksis, som I mener, bør udbredes eller på uhensigtsmæssigheder, som bør ændres.

Happenings: En happening er en synlig og kreativ handling, der vækker interesse for jeres budskab. Metoden kan anvendes, hvis man har et budskab, man vil bredere ud med.

Læs mere i inspirationskataloget på socialraadgiverne.dk/KV17

 

KOMMUNALPOLITIKER: GOD INSPIRATION

Socialudvalgsformand i Randers, venstrepolitiker Louise Høeg, er begejstret for både tillidsrepræsentanternes læserbreve og Dansk Socialrådgiverforenings inspirationspjece ”Luk op for…. Flere i arbejde, Tidligere hjælp til udsatte, Sund økonomi.”

– Det er supergodt med de her inspirationskataloger, især når de som i Dansk Socialrådgiverforenings tilfælde omtaler konkrete eksempler fra andre kommuner med resultater af indsatsen.

– Og det er godt, at medarbejderne bruger deres ytringsfrihed, og det er bestemt positivt med muligheden for at få mere at vide, siger hun med henvisning til en opfordring fra fællestillidsrepræsentant Betina Agger og Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord, om at kontakte dem for yderligere viden og sparring.

– Det er i dialogen, at vi udvikler indsatserne bedst muligt. En dialog på tværs af faggrupper, forvaltning, brugere, pårørende og politikere, pointerer Louise Høeg uden dog at afsløre, om hun vil takke ja til tilbuddet.

Dansk Socialrådgiverforening har sendt pjecen til kandidater til kommunalvalget for at inspirere til investeringer i socialt arbejde.

Læs pjecen ”Luk op for…. Flere i arbejde, Tidligere hjælp til udsatte, Sund økonomi.” på socialraadgiverne.dk/kv17