Sådan bliver din MUS-samtale vellykket

GUIDE: Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Lone Valentin Kjær. Læs hendes guide til den gode MUS-samtale.

  1. Forventningsafstem med din leder, hvad MUS-samtalen skal handle om. Ofte sender lederen et skema, du skal udfylde – men hvis du selv har andre emner, du føler behov for at tage op, så informer din leder om det, så hun også kan forberede sig på at tale om lige netop det. Du kan finde inspiration til MUS-samtaleemner på kompetenceweb.dk
  2. Overvej din egen udvikling og trivsel på arbejdspladsen gennem det foregående år. Læs for eksempel referatet fra sidste års MUS og overvej, hvordan det er gået med de udviklingsmål, I lavede sammen der. Du kan også bede en kollega om sparring på, hvad dine kompetencer er, og hvad du kan have brug for at udvikle.
  3. Overvej, hvilken faglig kompetenceudvikling du gerne vil have – både på kort og langt sigt. Hav med i dine overvejelser, hvad både du og virksomheden har brug for. Her skal du huske, at kompetenceudvikling kan være alt fra todages kurser til en master – og det kan også være sidemandsoplæring ved en kollega, som er god til noget, du også gerne vil lære, så I begge kan få lov til at afsætte tid til det.
  4. Betragt MUS-samtalen som en god mulighed for også at tale om trivsel eller andet, du har på hjerte – her er der plads til, at du kan give udtryk for det til din leder, så I sammen kan se på, om der bør reageres på noget.
  5. Hvis der bliver aftalt en reel kompetenceudvikling under MUS-samtalen, er det også vigtigt at tale om vilkårene for det. Hvis du skal være væk for at efter- eller videreuddanne dig, hvem skal så tage dine sager? Bliver transporten dækket, betaler arbejdspladsen dine bøger, og får du fri til eksamen? Det er vigtige vilkår, som du skal være opmærksom på at få afklaret med din leder.
  6. Rund samtalen af med at gentage de aftaler og konklusioner, I er nået frem til, og skriv dem ned. Sørg derefter for at aftale, hvad der skal ske fremadrettet. Hvem har ansvaret for at få sat jeres aftaler i gang, og hvad er tidsrammen? Og aftal, hvordan I skal følge op, så I sikrer, at MUS-samtalen strækker sig længere end blot til en samtale.

Få masser af input til en god MUS-samtale, både som medarbejder og leder, på socialraadgiverne.dk/kompetenceudvikling


HVEM HAR KRAV PÅ MUS?

Siden 1999 har ansatte i staten årligt haft krav på en MUS-samtale. Fra 2008 blev det samme gældende på kommunale arbejdspladser. På private arbejdspladser er det frivilligt at holde MUS.

FÅ HJÆLP FRA KARRIERETELEFONEN

Er du i tvivl om noget før MUS-samtalen, opfordrer Lone Valentin Kjær til, at du ringer til Karrieretelefonen på 33 93 30 00, hvor medlemmer af DS kan få rådgivning hver mandag fra klokken 15-18. Det kan dreje sig om alt fra samtaleemner til valg af ønsker om kompetenceudvikling.