Studerende efterlyser mere kvalitet i undervisningen

Socialrådgiverstuderende tog på deres årsmøde afstand fra nedskæringerne på uddannelsen med en opfordring til politikerne om at investere i uddannelsen. De besluttede også, at SDS i 2018 skal arbejde med trivsel, undervisningskvalitet, digitalisering og socialpolitik.

Vi har flere medlemmer end nogensinde. Med denne glædelige nyhed, skød SDS’ formand Signe D. Jørgensen, studieorganisationens – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende – årsmøde i gang på VIA University College i Aarhus fra den 10. til den 12. november.

Samtidig var der dog også dyb alvor i formandens stemme, og fra talerstolen fastslog hun, at der mere end nogen sinde er brug for en højlydt og aktiv studieorganisation som SDS.

Og diskussionerne på årsmødet vidnede om, at der er nok at tage fat på. Årsmødet besluttede i alt fire forskellige indsatser, som SDS skal arbejde med: Undervisningskvalitet, trivsel, digitalisering og socialpolitik.

Kritik af nedskæringer

Politikerne skal investere i socialrådgiveruddannelsen, hvis Danmark skal have gode socialrådgivere i fremtiden. Så klar var linjen fra årsmødet, der enstemmigt vedtog en udtalelse, der kritiserede nedskæringerne.

Udtalelsen blev vedtaget på baggrund af, at socialrådgiveruddannelsen de seneste år har fået tilført færre midler pr. studerende.

– Frem til 2021 planlægger man at spare over 1,8 milliarder på professionshøjskolerne.  Det kommer uvægerligt også til at ramme socialrådgiveruddannelsen. I løbet af det sidste år er der nedlagt 776 stillinger på professionsområdet, og vi forventer, at de fortsatte besparelser blandt andet vil føre til flere fyringer, færre konfrontationstimer og større hold, sagde Signe D. Jørgensen og tilføjede:

– Besparelserne rammer uddannelseskvaliteten hårdt og truer i sidste ende vores socialfaglighed. I 2018 skal SDS kæmpe for, at dette billede bliver vendt. Det skal vi gøre sammen med Dansk Socialrådgiverforening og de andre organisationer i Uddannelsesalliancen.

Faget kræver aktiv træning

På årsmødet blev det kritiseret, at mere og mere af undervisningen foregår i et auditorium, hvilket gør de studerende mere passive, og det mindsker også kontakten mellem studerende og underviser.

– Dét er den forkerte vej at gå; socialrådgiver er et fag, der kræver aktiv træning, ikke bare læsning og lytning, understregede Signe D. Jørgensen.

Derfor besluttede årsmødet, at SDS i 2018 skal lave en kampagne for en mere praksisnær socialrådgiveruddannelse. Den skal blandt andet handle om mere praktik, krav til ledelsen på uddannelserne, nytænkning af eksamensformerne og en undersøgelse af praksiskoblingen i undervisningen.

Bedre trivsel

På årsmødet var der enighed om, at der er plads til forbedring, når det handler om trivsel og det socialfaglige fællesskab på socialrådgiveruddannelserne.

– Vi ved fra forskningen, at det at trives på sin uddannelse og føle sig som en del af et fællesskab er afgørende både for den studerendes udbytte af undervisningen og for graden af fravær og frafald, sagde Signe D. Jørgensen.

Årsmødet besluttede, at SDS’ lokalafdelinger i 2018 skal lave anbefalinger til, hvordan uddannelserne kan løse dette problem.

Digitalisering

Digitalisering blev også drøftet af de studerende. Det er et vigtigt område både på studiet, men også efterfølgende på arbejdsmarkedet. På den baggrund besluttede årsmødet, at SDS i 2018 vil undersøge området nærmere – ud fra et ønske om at klæde de studerende på til at kunne forholde sig kritisk til digitalisering, men også til at udnytte det potentiale, som digitalisering kan have.  SDS vil blandt andet lave en række digitaliserings-anbefalinger til uddannelsen.

Kamp for fælles velfærd

De studerende understregede, at de som kommende socialrådgivere ikke vil se passivt til, mens deres fremtidige arbejdsforhold bliver undergravede, og det fælles sikkerhedsnet langsomt forsvinder. De har en ambition for det sociale arbejde, hvor der er mere tid til den enkelte borger, samt økonomisk råderum til at yde den socialfagligt bedste indsats.

– Studerende, lønmodtagere, syge og arbejdsløse bør stå sammen og kæmpe for den fælles velfærd, sagde Signe D. Jørgensen

På den baggrund blev det besluttet at iværksætte forskellige initiativer. Blandt andet en arbejdsgruppe i SDS, som skal udvikle SDS’ socialpolitiske holdninger og et projekt, som skal skabe forudsætninger for, at SDS’ lokalafdelinger kan danne alliancer med borgere i udsatte positioner.

Nyt forretningsudvalg

De studerende skulle vælge nye folk til at stå i spidsen for organisationen i det kommende år. Anders Bruun Andersen blev valgt til formand og skal sammen med Lone Olsen Jørgensen, der blev valgt til næstforkvinde, varetage den daglige ledelse af SDS. Anders Bruun Andersen er formand for SDS i København og har arbejdet med aktivistisk solidaritet med reformramte. Lone Olsen Jørgensen har siddet i SDS’ forretningsudvalg i hele 2017 og har arbejdet sammen med det nuværende formandskab.

Til forretningsudvalget valgte årsmødet Christina Svane Larsen, der er forkvinde  i Aarhus-afdelingen. Derudover blev Sara Johannesen fra Roskilde valgt til den nyoprettede post som landsbestyrelsesmedlem. Det nye forretningsvalg går i gang med arbejdet umiddelbart efter nytår.

Læs mere om SDS’ årsmøde på socialraadgiverstuderende.dk.

Silas Marker er organisationssekretær i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.