Socialrådgiveren 12/19

Indhold

Halvdelen af udsatte grønlændere er hjemløse

5 HURTIGE: Halvdelen af de socialt udsatte grønlændere er hjemløse - dobbelt så mange som blandt andre udsatte. Til gengæld har færre et misbrug af hårde stoffer – og de har stærkere sociale relationer og hyppigere kontakt med andre. Det viser en ny rapport, som seniorforsker Nanna Gram Ahlmark er projektleder på.

Jeg er på deres banehalvdel – og det rykker ved magtbalancen

FREMSKUDT INDSATS: Kommunerne kan få rigtig meget ud af at rykke deres indsatser ud i de udsatte boligområder, viser ny undersøgelse. Louise Pernille Larvold er en af de socialrådgivere, der har kontor i et medborgerhus, og her kommer hun tæt på mange af de borgere, hun ellers ville have svært ved at komme i kontakt med.

Stor opbakning til kampagne

ARBEJDSMILJØ: Mange socialrådgivere bakke op om DS' arbejdsmiljøkampagne. Også en af fagets helt store skikkelser Hanne Reintoft, giver et stærkt rygstød til socialrådgivernes kamp for tid til socialt arbejde. Og det strømmer ind med underretninger fra socialrådgivere, der fortæller om konsekvenserne af tidspresset.

Det værste ved stalking er den totale uvished og evige utryghed

Det var skræmmende at opleve, hvordan jeg mistede mig selv under stalkingen fra min ekskæreste. Jeg blev mere og mere bange, og kunne ikke passe mit arbejde, fortæller Lise Linn Larsen, direktør i Dansk Stalking Center. Hun mener, at der er brug for langt mere viden, oplysning og tidligere indsats i forhold til stalking.

Når far stalker mor

Børn er sekundære ofre i stalkingsager, og når far stalker mor, bliver konsekvenserne for børnene endnu større. Forsker efterlyser hurtigere og mere effektiv indsats fra politi og myndighedspersoner som socialrådgivere.

Esbjerg skarp på stalking

Projekt ”Tryg i Esbjerg” har kvalificeret indsatsen mod stalking. 244 ansatte – herunder socialrådgivere – har været på opkvalificering i stalking. Kommunen har fået en stalkingvisitator, og der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center.

Mens vi venter på hovedloven

JURASPALTEN: Det er svært at forestille sig, hvordan den kommende hovedlov skal rumme både omfattende ændringer af sektorlovgivningen og forholde sig til den grundlæggende forvaltningsret. Derfor er det oplagt at påpege nogle grundlæggende retssikkerhedsmæssige dilemmaer.

I har selv skabt problemerne

KOMMENTAR: Vi skal som samfund gøre langt mere for de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan tage et arbejde. Det kræver politisk mod at investere i mennesker frem for mistillid, pisk og symbolske slagord om at nedlægge jobcentrene.

4-dages arbejdsuge må ikke være en sparekur

REGIONSLEDER: En firedages arbejdsuge kan lyde tillokkende. Men der er en verden til forskel på, om baggrunden for at indføre en firedages arbejdsuge er personaletrivsel eller, om det sker for at spare.

Tak for det første år …

LEDER: Tak for det første, vilde, udfordrende og inspirerende år. Det er et privilegium at være formand for socialrådgiverne i Danmark.