Fri os for fattigdom – midt i al overfloden

LÆSERDEBAT: Vi har nu fået en socialdemokratisk regering. Den har erklæret at ville arbejde for mindre ulighed. Som socialrådgivere må vi hilse dette velkomment.

De sidste mange år har budt på omfattende forringelser af social- og arbejdsmarkedspolitikken. Listen er lang, og spørgsmålet er, om tendensen fortsætter i det uendelige. Udviklingen tog for alvor fart efter årtusindskiftet. Blandt nogle centrale punkter kan nævnes:

Arbejdsløshedsdagpengene, der dækker i meget mindre omfang end tidligere. Dette er gennemført af et stort flertal i folketinget inklusive Socialdemokratiet.

Perioden på sygedagpenge er forkortet til et halvt år (almindelig varighedsbegrænsning), og mange ryger ud af ordningen og henvises til kontanthjælp. Ved langvarig sygdom risikerer borgeren at blive langtidsparkeret på kontanthjælp (eller ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau), da det er blevet meget sværere at få førtidspension.

Det er blevet langt sværere at få tilkendt revalideringshjælp. I stedet henvises til SU eller kontanthjælp.

Kontanthjælpsmodtagerne rammes af loftet i forbindelse med modtagelse af boligsikring. Sociale og kirkelige organisationer som for eksempel Kirkens Korshær, Frelsens Hær og Røde Kors har dokumenteret følgerne heraf i form af øget fattigdom, hvilket ikke mindst er tydeligt i december måned, når mange står i kø til julehjælp.

Forældre med handicappede børn løber panden mod en mur og må anke kommunernes afslag. Cirka halvdelen af de indankede afgørelser omgøres i ankesystemet eller hjemvises til fornyet behandling, hvilket fremgår af tal fra Ankestyrelsen.

Dertil kommer, at efterlønsordningen – som det vil være de fleste bekendt – er forringet flere gange og i øvrigt er på vej til at blive udfaset. Samtidig er folkepensionsalderen hævet.

Disse eksempler er ikke udtømmende, men viser en meget klar tendens siden omkring 2001, da Anders Fogh Rasmussen dannede regering. Siden har Danmark i hovedsagen haft såkaldt liberale regeringer indtil folketingsvalget 5. juni i år

Spørgsmål: Skal Danmark bevares som velfærdssamfund, eller vil linjen blive fortsat med det resultat, at vi herhjemme vil ende med et samfund, som vi kender fra USA eller Storbritannien med udbredt fattigdom midt i overfloden? Vi har nu fået en socialdemokratisk regering. Den har erklæret at ville arbejde for mindre ulighed. Som socialrådgivere må vi hilse dette velkomment. Der er nok at gå i gang med. Vi må håbe, at vi ikke, som det var tilfældet med Helle Thorning-Schmidts regering, bliver skuffede.

Keld H. Jensen, socialrådgiver, Værløse.

Læserbreve må som udgangspunkt kun fylde 2.000 enheder. For lange indlæg bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk.