Esbjerg skarp på stalking

Projekt ”Tryg i Esbjerg” har kvalificeret indsatsen mod stalking. 244 ansatte – herunder socialrådgivere – har været på opkvalificering i stalking. Kommunen har fået en stalkingvisitator, og der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center.

Vi er blevet klædt på til opgaven. Vi ved, hvad vi skal spørge om. Og nu kan vi give kvalificeret vejledning.

Sådan lyder det fra Heinrich Kristensen, stalkingvisitator og konsulent i Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, når man spørger til, hvad projekt ”Tryg i Esbjerg” har betydet – et samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi og Dansk Stalking Center med et formål om at udbygge og optimere indsatsen imod stalking blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem kommune og politi.

Det har kørt i to et halvt år og fortsætter nu permanent – fordi det virker.

– Vi er blevet meget bedre til at identificere stalking, rådgive og vejlede og eventuelt sende sagen videre til politiet. Så i dag laver vi en indsats mod stalking med en meget bedre kvalitet, mener Heinrich Kristensen.

Stalking eller konflikt

I projektet er 244 ansatte – socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og politibetjente blevet undervist i screeningsredskaber, handleplaner og anvendelse af logskema til bevisførelse for stalking. Desuden er de blevet under vist i at rådgive både udsatte og udøvere af stalking.

Mange stalkingudsatte er i krise, når de søger hjælp, og har derfor brug for, at kontakten til myndighederne er så enkel som mulig. Derfor er der i projektet udviklet en samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center. En model, hvor en stalkingvisitator afklarer, om der overhovedet er tale om stalking, giver råd og vejledning og sender videre til enten en primær koordinator, til politiet eller Dansk Stalking Center alt efter behov.

Som stalkingvisitator har Heinrich Kristensen for tiden en til to sager om måneden, der handler om stalking.

– Min opgave er at afklare og udrede, om det overhovedet er stalking. Har vedkommende sagt 100 procent fra over for kontakt, eller har hun selv skrevet til manden, så er det ikke stalking, men snarere en konflikt. Så afklaringen er det første skridt.

– Yderligere giver jeg råd og vejledning, og mine råd er: Stop al kontakt, sig klart og tydeligt fra over for din stalker, luk ned for alle sociale medier og få nyt telefonnummer. Ofte er det nok til at lægge en dæmper på det, når stalkeren ikke kan komme i kontakt med sit offer, fortæller Heinrich Kristensen.

Derudover rådgiver han borgerne i at føre logbog, indhente og samle al dokumentation, som senere kan bruges som bevismateriale til politiet.

– Vores arbejde og logbøgerne hjælper politiet. Ud fra vores materiale kan de tale med vidner, hurtigere komme til bunds i sagen og får lettere ved at give tilhold, fortæller Heinrich Kristensen.

– Så både vores og politiets indsats over for stalking er blevet bedre, mener han.

Dialog med mor og far

Er der børn involveret, orienterer Heinrich Kristensen socialrådgiver og familierådgiver Louise Jensen fra kommunens familieafdeling.

– Hvis der er børn involveret i en stalkingsag, sparrer vores stalkingvisitator med mig, og vi tager kontakt til børn, mor og far, ser hvad vi kan gøre for børnene og taler om samvær og fornuftig adfærd. Indimellem henviser vi fædre til Dansk Stalking Center, for mange mænd er slet ikke klar over, at det, de gør for eksempel over for deres ekskone eller ekskæreste, er stalking, fortæller Louise Jensen.

Som en del af projektet har Esbjerg Kommune også udarbejdet et sæt retningslinjer for stalkingudsatte medarbejdere

– Men vi har ikke haft medarbejdere, der er blevet stalket vedvarende. Nogle har bestemt overtrådt vores grænser, men ikke noget vedvarende, fortæller Louise Jensen.

Hun mener, at projektet har gjort medarbejderne skarpe på, hvad der er stalking, og hvad der ikke er stalking

– Samtidig er vi blevet meget skarpere på, hvilken hjælp vi kan tilbyde, og hjælpen er blevet kvalificeret, siger Louise Jensen.

Oplysning til de unge

Som en del af projekt ”Tryg i Esbjerg” er der også lavet en forebyggende indsats over for de ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelser. Gennem et nyudviklet undervisningsmateriale får de unge øget viden og oplysning om stalking, så de kan genkende stalking, opbygge gode kontaktformer og sikker internetadfærd.