4-dages arbejdsuge må ikke være en sparekur

REGIONSLEDER: En firedages arbejdsuge kan lyde tillokkende. Men der er en verden til forskel på, om baggrunden for at indføre en firedages arbejdsuge er personaletrivsel eller, om det sker for at spare.

En firedages arbejdsuge kan lyde tillokkende. Men der er en verden til forskel på, om baggrunden for at indføre en firedages arbejdsuge er personaletrivsel eller, om det sker for at spare. Personaletrivsel er omdrejningspunktet for, at Odsherred Kommune for nylig har indført en firedages arbejdsuge efter lange forhandlinger med de relevante organisationer herunder Dansk Socialrådgiverforening, og hvor forskere fra RUC er koblet på ordningen for at følge konsekvenserne for personaletrivslen.

Nu har byrådet i Esbjerg Kommune også besluttet at indføre en firedages arbejdsuge på jobcentret, men her er konteksten en anden. Der skal spares. Igen. Jobcenteret har tidligere været gennem mange omstruktureringer, ansættelsesstop, nedlæggelser af stillinger og står over for aktuelle afskedigelser. Ordet medarbejdertrivsel er ikke nævnt i budgetaftalen.

Vi har i Region Syd fået mange henvendelser fra medlemmer, der er bekymret for forsøget med en firedages arbejdsuge, som blandt andet skal give besparelser på varme, strøm, kantinedrift og vagtpersonale. Besparelsen er beregnet til 1,7 millioner kroner årligt. Vi har holdt medlemsmøde for socialrådgiverne i jobcenteret, og her blev der talt om de lange arbejdsdage, som kan give småbørnsforældre udfordringer med at hente og bringe børn til og fra daginstitutioner, skole og fritidsinteresser.

Samtidig rejser jobcenterchefen rundt på kaffemøder og fortæller medarbejderne om alle fordelene ved en firedages arbejdsuge – som vel at mærke pt. ikke er forhandlet med de relevante organisationer. DS’ overenskomst med KL er en daglig aftalt arbejdstid fordelt på fem hverdage.

De gængse argumenter for en firedages arbejdsuge er, at tre dage fri giver mulighed for god restituering og mindre transporttid. Spørgsmålet er, hvordan merbelastningen med lange arbejdsdage med mere arbejde på færre timer vil belaste den enkelte socialrådgiver og påvirke deres psykiske arbejdsmiljø.

For de socialrådgivere, der lige nu er ansat, tilbydes der frit valg mellem almindelig arbejdstid og firedages uge, men fremover vil alle ledige stillinger, så vidt vi er orienteret, blive opslået som firedages arbejdsuge. Da jobcentret er en arbejdsplads med stor personaleomsætning, vil det hurtigt betyde, at alle kommende kolleger ikke får frit valg, men bliver presset til en firedages arbejdsuge. Det kan give et nyt problem, hvor man også kan blive presset til at gå ned i arbejdstid for at kunne få familielivet til at hænge sammen.

Jeg er skeptisk over for den beslutning, som et flertal i Esbjerg Kommunes byråd har vedtaget på et område, som er overenskomststof. Derfor har jeg taget initiativ til et møde med ledelsen.

Regionsformand Anne Jørgensen kan kontaktes på anj@socialraadgiverne.dk