Mit nytårsønske: Et mere socialt bæredygtigt Danmark

KLUMME FRA PRAKSIS: De ting, vi gør i dag, betyder noget i morgen og om 10 år! Derfor er mit nytårsønske et mere socialt bæredygtigt Danmark. Det er der brug for.

Jeg har lige været til en visionskonference om min by, Aarhus – inviteret af min kommune. Temaet var rammen om det gode liv, klima og bæredygtighed i fremtidens kommune. Hvordan skal kommunens næste 10-årsplan på 5 mia. kroner for anlægsinvesteringer se ud? Hvordan får vi for eksempel omdannet vores by til et CO2-neutralt bysamfund i 2030, som er målet? Og hvordan ser fremtidens rammer om velfærd ud?

Interessante og indiskutabelt vigtige spørgsmål – som jeg antager har både almen og politisk bevågenhed i enhver kommune i dagens Danmark. Vi skal, med min borgmesters ord, have accelereret den grønne omstilling, og så vi samtidig skaber værdi for borgere og virksomheder. Der skal findes nye løsninger og udarbejdes bæredygtighedsstrategier i ambitionen om at være et godt samfund for alle.

Værdi- og bæredygtighedsbegrebet optager os, for alt andet vil være uansvarligt – om det angår tænkning i grøn, økonomisk eller social udvikling. Men er bæredygtighed så for alle? Husker vi at inddrage de sidste 20 procent, dem der står udenfor? Dem, der står på kanten af samfundet.

Investerer vi bæredygtigt nok – og langsigtet – i velfærd, sundhed, uddannelse og den brede arbejdsmarkedsdeltagelse, og i et samfund uden store sociale skel og marginalisering for at kunne tage  hånd om de mest udsatte i vores samfund?

Har flere af de større reformer, som vi har oplevet og implementeret gennem de senere år på uddannelses- og beskæftigelsesområdet og styringen af disse – for eksempel folkeskole- og erhvervssuddannelsesreformen, kontanthjælpsreformen og reformen om førtidspension og fleksjob – ikke til dels været besluttet, introduceret og begrundet med formålet om at sikre, at vi får alle med? Og hvordan går det så med dét sociale mål? Har reformerne også været med til at skabe et mere socialt bæredygtig Danmark, når vi lige om lidt rammer 2020?

Det kan der være mange meninger om, men i et fagfagligt perspektiv og i min optik som praktiker så er det helt afgørende og et skridt i en mere bæredygtig retning, hvis vi nu anlægger en langt større og ambitiøs investeringsvilje i en mere langsigtet og forebyggende socialpolitik samtænkt med vores beskæftigelsespolitik til vores borgere med komplekse problemstillinger ofte udenfor arbejdsmarkedet – og som vi som socialrådgivere møder og skal hjælpe i daglig praksis.

De ting, vi gør i dag, betyder noget i morgen og om 10 år! Derfor er mit nytårsønske et mere socialt bæredygtigt Danmark. Det er der brug for.