Halvdelen af udsatte grønlændere er hjemløse

5 HURTIGE: Halvdelen af de socialt udsatte grønlændere er hjemløse - dobbelt så mange som blandt andre udsatte. Til gengæld har færre et misbrug af hårde stoffer – og de har stærkere sociale relationer og hyppigere kontakt med andre. Det viser en ny rapport, som seniorforsker Nanna Gram Ahlmark er projektleder på.

Hvorfor lave en særlig analyse af udsatte grønlænderes sundhedsprofil?

En mindre gruppe af grønlændere i Danmark er socialt udsatte, og der kan være særlige udfordringer blandt denne gruppe for eksempel, når det gælder kendskab til sundhedsvæsenet. Hvis man skal målrette social- og sundhedsfaglige indsatser, så kan det give god mening at kigge særskilt på denne gruppe. Så det bad Rådet for Socialt Udsatte os om.

Rapporten viser flere forskelle på udsatte grønlændere – og øvrige socialt udsatte. Hvor er grønlænderne mest udsatte?

Hvis vi sammenligner med andre i gruppen af socialt udsatte, så har grønlænderne en markant større udsathed, når det gælder alkoholmisbrug, hvilket gør sig gældende for 40 procent mod 13 procent af de øvrige socialt udsatte. Halvdelen af de udsatte grønlændere er hjemløse, hvilket er dobbelt så mange som blandt de øvrige socialt udsatte – lige som andelen, der ofte ikke får mad nok, fordi de ikke har råd, er næsten dobbelt så stor som blandt de øvrige socialt udsatte.

Hvor klarer de sig bedre?

En langt mindre andel har en diagnosticeret sindslidelse. I al fald angiver kun 15 procent, at de har det, mens det gør sig gældende for 42 procent af øvrige socialt udsatte. Og der er markant færre blandt socialt udsatte grønlændere, der har et stofmisbrug, dog bortset fra et hashmisbrug, hvor der er langt flere sammenlignet med øvrige socialt udsatte.

Var der noget, der overraskede jer i analysen?

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men giver alligevel et vigtigt indblik i en række forskelle mellem socialt udsatte grønlændere og andre socialt udsatte. Det er overraskende, hvor store forskelle vi ser i forhold til hjemløshed, stofmisbrug og fattigdom. Desuden er forskellene i mønsteret omkring sociale relationer markante. Socialt udsatte grønlændere har umiddelbart stærkere sociale relationer og langt hyppigere kontakt med andre. Det kan måske afspejle den generelle grønlandske kultur, hvor familienetværket er stærkt. Det vil være interessant at lave en kvalitativ analyse for at belyse, hvad der ligger bag deltagernes svar.

Hvad kan en socialrådgiver bruge jeres rapport til?

Det er jo altid væsentligt at møde det enkelte menneske åbent, men det at have viden om potentielle udsatheder eller ressourcer hos en gruppe, kan hjælpe i forhold til, hvor man retter sin opmærksomhed og kræfter hen.

Nanna Gram Ahlmark, seniorforsker, Forskningsafdelingen for Sundhed og social kontekst, Syddansk Universitet. Projektleder på rapporten: Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Sundhedsprofilen for socialt udsatte grønlændere bygger på data fra SUSY UDSAT, der er en sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark.