Socialrådgiveren 11/19

Indhold

”Algoritmer og skærme svækker den etiske impuls”

5 HURTIGE: Der mangler en kritisk debat om, hvad den omfattende digitalisering betyder for socialrådgivernes faglighed. Det mener lektor Helle Antczak, som er medforfatter til en artikel om digitalisering i den nye udgave af tidsskriftet Uden for nummer.

De hjemløses forkæmper hædres med pris

René Nielsen er socialrådgiver, juranørd og de hjemløses forkæmper. Nu er han også modtager af prisen Den Gyldne Socialrådgiver, som han blandt andet får for sin sejr i Landskatteretten, som gav ham ret i, at SKAT uretmæssigt havde inddrevet skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten pressede borgeren ud i hjemløshed.

Fra Holstebro til København – og retur

Socialrådgiver Paw Borup synes, at Dansk Socialrådgiverforening (DS) skal være mere fagforening og mindre socialpolitisk forening. Mads Bilstrup inviterede sig selv til Holstebro for at blive klogere på kritikken, og nu har Paw Borup også været i praktik i DS’ sekretariat i København.

Socialrådgivere kræver tid til socialt arbejde

På mange arbejdspladser har socialrådgiverne ikke længere tid til at udføre deres arbejde ordentligt, og det har alvorlige konsekvenser for både socialrådgiverne og borgerne. Derfor råber socialrådgivere landet over nu politikerne op - og kræver, at de prioriterer det sociale arbejde.

Daniels underretning: ”Jeg er bekymret for mit fags fremtid”

Socialrådgiver Daniel Liljehult håber, at han med sit opråb kan være med til at åbne politikernes øjne for konsekvenserne, når kommunerne skærer den sociale indsats ind til benet. Han har skrevet en af de underretninger, som Dansk Socialrådgiverforening samler til én fælles underretning til politikerne om socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Annette råbte op – nu får hun fire nye kollegaer

Politikerne i Norddjurs har afsat to millioner kroner til at ansætte fire medarbejdere i børne- og familieenheden. Det var aldrig sket, hvis ikke medarbejderne havde advaret imod lovbrud, mener tillidsrepræsentant Annette Møller Hammerum.

Forebyggelse: Fra langtidssyg til langtidsrask

- Vi arbejder med at få medarbejderne ude på arbejdspladserne til at forstå, at de smerter, de har af slitage, faktisk er slemme nok til at gå til læge. For får de ikke gjort noget ved smerterne, kan det blive endnu værre og ende i en langtidssygemelding, fortæller socialrådgiver Christina van Diemen. Hun er leder af Projekt Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune, og kører rundt til udvalgte virksomheder i kommunen som Arla og Vestas for at forebygge sygefravær.

Tillid, stolthed og fordybelse

SOCIALRÅDGIVERDAGE 2019: Over 680 socialrådgivere var samlet til et tætpakket program under overskriften ”På vej mod en ny fortælling” på Danmarks største fagfestival om socialt arbejde på Nyborg Strand den 30. og 31. oktober.

Stå fast på retten til etisk refleksion

REGIONSLEDER: Når kravene fra politikere, chefer, borgerne og deres pårørende bliver store og modsætningsfyldte, kan vi bruge etikken som pejlemærke for godt socialt arbejde.

Snuden i sporet

KLUMME FRA PRAKSIS: Godt socialt arbejde er i min optik en holdsport – hvor vi skal hjælpe hinanden med at kræve tid, rum og plads til at agere i de opgaver, der er vores.

Tid til mere fag og arbejdsglæde

LEDER: Jeg håber, at rigtig mange vil bidrage til arbejdsmiljø-kampagnen med erfaringer og viden om god arbejdsmiljø - og hvordan de får overskud til ”det-der-ekstra”.