Fra Holstebro til København – og retur

Socialrådgiver Paw Borup synes, at Dansk Socialrådgiverforening (DS) skal være mere fagforening og mindre socialpolitisk forening. Mads Bilstrup inviterede sig selv til Holstebro for at blive klogere på kritikken, og nu har Paw Borup også været i praktik i DS’ sekretariat i København.

Mandag den 9. september klokken 9.30 mødte Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, på jobcenteret i Holstebro for at følge Paw Borups dag som socialrådgiver i sygedagpengeafdelingen. Her fik socialrådgivernes formand et godt indblik i de frustrationer, som medlemmerne kan have over mangel på lønudvikling og problemer med arbejdsmiljøet. Og Paw Borup blev klogere på, hvordan DS arbejder med disse klassiske fagforeningsdyder, selv om det måske ikke er lige så synligt i medierne som de socialpolitiske dagsordener.

Det var netop et indslag i TV2 News, hvor Mads Bilstrup kritiserede et forslag om at skære i kontanthjælpen, der gav anledning til praktikbesøget. Indslaget fik Paw Borup til tasterne. ”Koncentrer jer om at være en fagforening i stedet for en socialpolitisk interesseorganisation” lød opfordringen til Mads Bilstrup i en debat på Facebook.

Et andet medlem blandede sig i debatten på Facebook og skrev, at hun var glad for at være i en fagforening, der favnede begge dele, fordi det giver faget anseelse og troværdighed, når Mads Bilstrup udtaler sig om socialpolitik. Debatten endte med, at Mads Bilstrup inviterede sig selv i praktik hos Paw Borup i jobcenteret i Holstebro.

– Det gjorde jeg, fordi det er en debat, der altid vil være til stede i vores forening. Derfor er det vigtigt for mig at være i dialog med medlemmerne, så vi kan finde den rette balance, siger Mads Bilstrup.

Smid fløjlshandskerne

I løbet af praktikdagen nåede Mads Bilstrup både at deltage i en opfølgningssamtale med en sygemeldt borger og at mødes med Paw Borups tillidsrepræsentant og leder. Over frokosten på en café på gågaden i Holstebro fik Paw Borup mulighed for at uddybe, hvad han mente, da han skrev på Facebook, at DS skulle være der mere for de betalende medlemmer.

– Når der skal forhandles løn lokalt, oplever mange socialrådgivere, at kommunerne bare siger, at der ikke er nogen penge at forhandle om. Det er et af de steder, hvor jeg godt kunne tænke mig, at DS smed fløjlshandskerne, sagde Paw Borup.

Frustrationen over den manglende lønudvikling var noget, Mads Bilstrup sagtens kunne genkende fra andre medlemmer.

– Vi er netop i gang med at diskutere, hvad vi skal stille op, når tillidsrepræsentanterne ikke kan forhandle sig frem til lønstigninger lokalt. Og der er det min klare holdning, at så må DS tage sagerne højere op i systemet og bruge tvistsystemet meget mere aktivt, siger Mads Bilstrup.

I aftalen om Ny Løn er der et såkaldt tvistsystem, hvor DS kan overtage sagen og forhandle med den øverste ledelse, hvis det kan påvises, at lønnen ikke følger med medarbejderens kvalifikationer.

Føler sig hørt

Da Paw Borup stod foran Holstebro jobcenter og sagde farvel til Mads Bilstrup, der skulle videre for at mødes med en gruppe nyvalgte tillidsrepræsentanter i Vejle, var det med en følelse af at være blevet hørt.

– Jeg er glad for, at jeg fik den her mulighed. Det er et vigtigt signal, og mine kollegaer føler også, at de bliver hørt igennem mig, siger han.

En måned senere var det så Paw Borups tur til at sætte sig ind i Intercitytoget og tage den lange vej fra Holstebro til København. Her brugte han formiddagen i medlemsafdelingen i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat på at høre mere om, hvordan DS hjælper medlemmerne med lønforhandlinger, afskedigelsessager og andre klassiske fagforeningsopgaver.

– Jeg ved jo godt, at DS bruger rigtig mange ressourcer på at hjælpe medlemmer i denne type sager. Men jeg kunne rigtig godt tænkte mig noget mere synlighed om de historier, hvor det er medlemmerne, det handler om, og ikke de målgrupper vi arbejder med, siger Paw Borup.

Så er vi tilbage ved fagforeningens to ben, og hvordan man finder den rette balance. For Mads Bilstrup hænger overenskomster, arbejdsmiljø og lønforhandlinger uløseligt sammen med den socialpolitiske interessevaretagelse.

– En god lovgivning er en forudsætning for, at socialrådgiverne får et tilfredsstillende arbejdsmiljø. Jo bedre forhold socialrådgiverne har, jo bedre socialt arbejde kan de udføre. Og jo flere succeser socialrådgiverne har, jo større sandsynlighed er der for, at arbejdsgiverne vil ansætte flere socialrådgivere og give dem en god løn. Så for mig hænger det hele sammen, siger han.

Stadig kritisk medlem

Om eftermiddagen var Paw Borup med til en paneldebat om den teknologiske udviklings indflydelse på det sociale arbejde. Her var DS’ næstformand Ditte Brøndum med i panelet, hvor hun argumenterede for, at mange flere socialrådgivere skal med i udviklingen af de nye teknologiske løsninger.

– Jeg synes jo, at det er en fantastisk ide at have os socialrådgivere med til at udvikle de systemer, som vi selv skal arbejde i, for vi har mere forstand på, hvordan vi skal udføre vores arbejde, end djøfferne og politikerne længere oppe i systemet. Og så er jeg også enig med flere af paneldeltagerne i, at der mangler forskning på området, siger Paw Borup.

Herefter gik turen hjem til Holstebro igen.

– Jeg sætter meget stor pris på den indsigt, jeg har fået i alt det spændende og vigtige arbejde, DS også laver herovre. Men jeg forbeholder mig retten til stadig at være kritisk medlem, siger Paw Borup.

Særligt kunne han godt tænkte sig, at hans fagforening var mere til stede på hans arbejdsplads.

– På de 2,5 år jeg har arbejdet på jobcenteret, har jeg set vores konsulent fra DS én gang. Jeg ved godt, at det kræver ressourcer, hvis medarbejderne skal rundt på arbejdspladserne. Men det havde bare så stor værdi for mig og mine kollegaer, at Mads kom ud på vores arbejdsplads, siger Paw.

”Bare send en invitation”

Selv om DS jo er repræsenteret på jobcenteret i Holstebro ved en tillidsrepræsentant, så betyder det noget særligt for Paw Borup, at der kommer en hele vejen fra København.

– Det kunne også være regionsformanden, der kom fra Aarhus. Men det afgørende er, at min fagforening kommer ud til mig og spørger mig om, hvordan de kan være en bedre fagforening for mig. Det ville betyde rigtig meget for mig, siger Paw Borup.

For Mads Bilstrup betyder det også meget at komme ud på arbejdspladserne og tale med medlemmerne.

– Jeg kommer meget gerne ud på jeres klubmøder og generalforsamlinger, bare send mig en invitation, lyder opfordringen fra Mads Bilstrup.


Kontakt din fagforening

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Socialrådgiverforening – både med ønsker om arbejdspladsbesøg og spørgsmål om løn og arbejdsvilkår. På www.socialrådgiverne.dk/kontakt kan du se, hvordan du nemmest kontakter din fagforening.