Tid til mere fag og arbejdsglæde

LEDER: Jeg håber, at rigtig mange vil bidrage til arbejdsmiljø-kampagnen med erfaringer og viden om god arbejdsmiljø - og hvordan de får overskud til ”det-der-ekstra”.

Når jeg er rundt i landet og besøge arbejdspladser, så kommer jeg også forbi steder, hvor der er ”det-der-ekstra”. Det kan være en latter på en af kontorgangene, hvor kollegaerne holder en velfortjent pause i den travle socialrådgiverhverdag. Det kan være, når en af medarbejderne med lys i øjnene fortæller om et nyt fagligt tiltag, eller en tillidsrepræsentant siger: ”Her har vi det da meget godt”.

Det er dejligt at komme ud til arbejdspladser, hvor der er tid til at folde faget ud og opleve arbejdsglæde, for alt for ofte har faget og dermed arbejdsglæden trange kår. Socialrådgivere er den mest stressede faggruppe i Danmark, og hver tredje socialrådgiver er ofte eller hele tiden stresset, viser de seneste undersøgelser. Nu er det tid til at råbe politikerne op.

Derfor har Dansk Socialrådgiverforening lanceret arbejdsmiljøkampagnen ’Tid til socialt arbejde’, som over 2000 medlemmer i skrivende stund har bakket op om. Stor tak for det. Vi ser frem til at modtage jeres underretninger, hvor I beskriver, hvordan tidspresset påvirker jer og jeres arbejde – så vi kan fortælle politikerne, hvordan jeres virkelighed ser ud. Vi kalder det en underretning for at understrege problemets alvor og politikernes pligt til at skride ind.

En vigtig del af kampagnen er også at sætte fokus på de arbejdspladser, hvor der er et godt arbejdsmiljø, fordi der er så meget, vi kan lære af de steder. Et godt arbejdsmiljø er ikke bare et mirakel, som er faldet ned fra himlen. For selv om det gode arbejdsmiljø ikke kan sættes direkte på formel, er der en række faktorer, som spiller en afgørende rolle.

En af dem er, når tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder går sammen om at løse udfordringer med arbejdspres, trivsel og tilrettelæggelse af arbejdet i det såkaldte trio-samarbejde. Så er resultaterne mærkbart større, end hvis vi forsøger at løse dem hver for sig.

Og vi ved, at regelmæssig supervision – som også omfatter socialrådgiverens egne følelser og handlinger i en svær sag, er en vigtig faktor. Derudover er det afgørende, at socialrådgivere bliver klædt ordentlig på til opgaven – og at de ikke sidder helt alene med et meget stort ansvar. Og så er det helt centralt, at lederen også har et godt arbejdsmiljø og får sparring på sin ledelsesopgave. Det er selvfølgelig godt for lederen, men forskningen peger på, at det også er afgørende for medarbejdernes trivsel.

Jeg håber, at rigtig mange også vil bidrage til kampagnen med erfaringer og viden om jeres gode arbejdsmiljø – og hvordan I får overskud til ”det-der-ekstra”.

Hvis du vil dele dine erfaringer om et godt arbejdsmiljø, så skriv til tid@socialraadgiverne.dk.

Ditte Brøndum er næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.