De hjemløses forkæmper hædres med pris

René Nielsen er socialrådgiver, juranørd og de hjemløses forkæmper. Nu er han også modtager af prisen Den Gyldne Socialrådgiver, som han blandt andet får for sin sejr i Landskatteretten, som gav ham ret i, at SKAT uretmæssigt havde inddrevet skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten pressede borgeren ud i hjemløshed.

Det er svært at forestille sig nogen, der bedre personificerer socialrådgiverfagets DNA, end dig. Du er drevet af indignation over, at samfundets udsatte medborgere ikke behandles værdigt og retfærdigt. Du har dedikeret dit arbejdsliv til kampen for deres rettigheder. Og så er du hamrende fagligt dygtig.

Sådan sagde Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, da hun på socialrådgivernes fagfestival sidst i oktober under stående klapsalver overrakte prisen Den Gyldne Socialrådgiver til René Nielsen.

Han er udviklingskonsulent i SAND, De hjemløses landsorganisation i København, og er desuden formand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverfor ening. Med æren, statuetten og diplomet følger 10.000 kroner.

Indignation som drivkraft

Ditte Brøndum henviste til indstillingen til prisen, som fremhævede to eksempler på, hvordan René Nielsens store engagement og indignation giver resultater:

– Din sejr i Landsskatteretten, som i 2013 gav dig ret i, at SKAT uretmæssigt havde inddrevet skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten pressede ham ud i hjemløshed. En sag der dannede præcedens og dermed har hjulpet tusindvis af mennesker – fordi du gravede dig ned i kildeskatteloven, ligningsloven og loven om inddrivelse og stædigt holdt fast, selv om din arbejdsgiver bad dig om at lade sagen ligge.

– Og senere, da integrationsydelsen kom, forfulgte du en række sager om hjemløse borgere, der fejlagtigt var blevet placeret på integrationsydelse, fordi nogle kommuner stillede for store krav til dokumentation af, hvor de havde opholdt sig. Kommunerne revurderede sagerne, og borgerne fik herefter bevilget en højere ydelse i form af kontanthjælp.

I indstillingen til Den Gyldne Socialrådgiver roses René Nielsen også for at være gavmild med sin faglighed og dybe indsigt i jura – og for at gå konstruktivt til værks, når han er i dialog med kommunerne som  bisidder for udsatte borgere. Derudover har han gennem sit arbejde i SAND etableret et frivilligt bisidderkorps af socialrådgiverstuderende og frivillige hjemløse.

Stolt ildsjæl

René Nielsen fortæller, at han blev både rørt og stolt, da han inden Socialrådgiverdage blev holdt, over telefonen, mens han kørte bil, fik at vide, at han skulle hædres med Den Gyldne Socialrådgiver. Han holdt ind til siden, stod ud og dansede en lille ”sejrsdans”.

– Det betyder mere, end jeg anede. Jeg har aldrig rigtig stukket næsen op efter priser og hæder. Jeg betegner mig selv som socialrådgiver med stort S, og jeg er meget stolt af mit felt og mit fag. Så det at blive ”set” af mine fagfæller og Dansk Socialrådgiverforening, det gør mig oprigtig stolt, siger han og tilføjer:

– Jeg var lidt rørstrømsk i forvejen og havde følelserne uden på tøjet, fordi jeg lige var blevet far for anden gang et par dage inden.

At mødes i øjenhøjde

René Nielsen håber, at han via bisidderkorpset også fremover kan være med til at hjælpe rigtig mange mennesker.

– Med bisidderkorpset er vi med til at nedbryde fordomme mellem socialrådgivere og hjemløse, så de kan mødes i øjenhøjde – midt i det clash af systemer og livsverdener, som det er. Og indtil videre er det blevet til et par hundrede stykker socialrådgiverstuderende, som har fået jord under neglene i forhold til at møde praksis. For tiden har vi cirka 50 bisiddere.

René Nielsen lover, at han nørder videre med jura, og satser på, at han snart igen kan vinde en sag på vegne af de mest udsatte borgere.

Læs portrætinterviewet ”Jeg reagerer på uretfærdighed – og når noget er hovedrystende dumt” i fagbladet Socialrådgiveren 01/19 på www.socialraadgiverne.dk/socialraadgiveren.

Blå bog

René Nielsen

  • Født 1978

Uddannelse

  • Socialrådgiver, Den sociale Højskole, Frederiksberg, 2009
  • Læste tre år på læreruddannelsen inden

Karriere

  • Socialrådgiver og CTI-medarbejder, Københavns Kommune, 2009-2013
  • Socialrådgiver og udviklingskonsulent, SAND De hjemløses landsorganisation, 2013-
  • Medejer og bestyrelsesmedlem af herberget Potentialehotellet, Herning, 2016-

Tillidshverv

  • Næstformand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening 2016-2018
  • Formand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening 2018-