Annette råbte op – nu får hun fire nye kollegaer

Politikerne i Norddjurs har afsat to millioner kroner til at ansætte fire medarbejdere i børne- og familieenheden. Det var aldrig sket, hvis ikke medarbejderne havde advaret imod lovbrud, mener tillidsrepræsentant Annette Møller Hammerum.

Det nytter noget, når vi står sammen og gør opmærksom på vores dårlige arbejdsforhold, og ikke mindst, hvad de betyder for borgerne. Sådan lyder konklusionen fra tillidsrepræsentant Annette Møller Hammerum fra børne- og familieenheden i Norddjurs Kommune.

I løbet af det seneste hæsblæsende år har hun og kollegaerne været i medierne for at fortælle om lovbrud, skrevet en bekymringsskrivelse til politikerne og har dermed fået problemerne på dagsordenen på flere møder i byrådet. Alt dette har resulteret i, at der i den netop indgåede budgetaftale er afsat to millioner kroner årligt til at ansætte fire ekstra medarbejdere i børne- og familieenheden.

– Vi ser med meget positive øjne på budgetaftalen. Men hvis ikke jeg sammen med mine kollegaer var stået frem og havde fortalt, at vi ikke kunne leve op til loven, så ville politikerne ikke have sat penge af til flere kollegaer i vores afdeling, siger Annette Møller Hammerum.

Hun opfordrer derfor alle socialrådgivere til at gå ind på www. tidtilsocialtarbejde.dk og skrive en underretning, hvor de beskriver, hvordan tidspresset påvirker dem og deres arbejde. Dansk Socialrådgiverforening samler alle de anonyme underretninger til én fælles underretning om socialrådgivernes arbejdsmiljø og giver den til de politikere, som har ansvar for at løse problemerne.

Stadig ikke i mål

Som Socialrådgiveren nr. 7/19 beskrev i juni, var så mange kollegaer sygemeldte eller stoppet i børne- og familieenheden i Norddjurs Kommune, at de socialrådgivere, der er tilbage, sidder med 48 sager i gennemsnit på et område, hvor Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 25-35 sager.

Det betyder, at Annette Møller Hammerum og hendes kollegaer ikke kan nå at lave de lovpligtige  børnefaglige undersøgelser, men må sætte indsatser i gang på baggrund af foreløbige handleplaner.

– Jeg kan simpelthen ikke nå det. Vi får flere og flere sager og bliver færre og færre socialrådgivere til at tage os af dem. Det er helt urimeligt – både over for os og over for de børn og familier, som har brug for vores hjælp, siger hun.

Fire nye kollegaer vil være et stort skridt i den rigtige retning, mener Annette Møller Hammerum.

Overvejende røde sager

Når Dansk Socialrådgiverforening anbefaler mellem 25 og 35 sager på børneområdet, så afhænger det af, om man har enkle, komplekse og særligt komplicerede sager. I Norddjurs Kommune har de netop opgjort alle deres sager i rød, gul og grøn, hvor de røde sager er de mest komplicerede. Og dem er der mange af. Faktisk er langt størstedelen af sagerne røde, fortæller Annette Møller Hammerum.

Tid til at råbe politikerne op

I de snart 24 år, Annette Møller Hammerum har været socialrådgiver, har hun aldrig været så presset, som hun og hende kollegaer har været det seneste år.

– Jeg har aldrig oplevet, at vi har været så meget i knæ. Men omvendt har det været positivt at opleve, hvordan fagforeningerne med DS i spidsen har gjort politikerne opmærksom på vores arbejdsforhold, og hvordan det går ud over borgerne, siger hun.

Bekymringsskrivelsen blev sendt af Dansk Socialrådgiverforening med opbakning fra DJØF, HK og BUPL.

– Hvis de ikke var gået ind i det her, så havde der ikke ligget et forslag om en opnormering. Så jeg tænker, ja det nytter noget, at vi står sammen, siger Annette Møller Hammerum.

Derfor er hun også gået med i kampagnen Tid til socialt arbejde.

– Jeg er gået med for at åbne politikernes øjne for konsekvenserne af tidspresset. Tiden er kommet til at råbe politikerne op. Ikke bare i vores kommune, men over hele landet, siger hun.