Nyheder

Årlig lønforhandling på statslige arbejdspladser

Har I årlige lønforhandlinger i 4. kvartal?

28.08.2019

Status på organisationsaftalerne på statslige arbejdspladser

Statsansat? Se status på din organisationsaftale.

28.08.2019

Hvad sker der, hvis du bliver syg i din sommerferie?

Desværre er der ingen garantier for, at vi ikke blive syge i ferien – læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du som statsansat bliver syg i din ferie.

12.06.2019

OK18: Lønnen stiger igen pr. 1. april på statens område

OK18 betød gode lønstigninger gennem hele overenskomstperioden. Og pr. 1. april 2019 får du den næste, hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads. Overenskomsterne er nu under redigering

10.04.2019

Seniorer på det kommunale og regionale område

Er du opmærksom på, at dine kolleger over 60 år har mulighed for at få en seniorordning? Bliv klogere her på deres muligheder og rettigheder

10.04.2019

OK18 og de nye overenskomster på DS’s område

Det er altid en langsommelig proces med at få revideret de nye overenskomster oven på en overenskomstforhandling – det gælder også denne gang.

06.02.2019

Ny TR-uddannelse til de statslige TR’ere

Vi ændrer uddannelsen, så der fremover er to helt identiske forløb om året. Vi vil fortsat undervise i de vigtige temaer, der undervises i i dag – men fremover vil der være mere fokus på TRs muligheder for indflydelse, nye perspektiver på forhandling, involvering af medlemmer og klub samt TRs lederskab.

06.02.2019

Kurser og konferencer i 2019 – for statslige tillidsrepræsentanter

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for, hvornår du skal på TR-uddannelse, og tilmeld dig via DS’ kalender, hvor alle kurser og konferencer bliver lagt op.

07.11.2018

Løntjek-kampagne i uge 46 og 47

Når løntjek-kampagnen løber i 2018, vil DS sætte særlig fokus på socialrådgivere med skiftende arbejdstider.

31.10.2018

OK18 og generelle lønstigninger i 2018

OK18-forløbet var undervejs på alle måder specielt og særegent, men som bekendt endte det hele godt – målt både på at vi undgik en storkonflikt og at vi fik et rigtig godt resultat hjem. Et resultat, som betyder lønstigninger i 2018.

26.09.2018