Nyheder

Nyt om OK21-processen i staten

De faglige organisationer og arbejdsgiverne drøfter aktuelt, om man skal forlænge den eksisterende overenskomst med et år, eller om man skal have en helt almindelig 2- eller 3-årig overenskomstfornyelse. Vi har valgt at sætte den demokratiske proces med at indhente forslag og prioriteringer fra jer og jeres medlemmer lidt på pause, indtil vi kender udfaldet af disse drøftelser.

12.06.2020

Lønnen stiger i april

Hvis du er offentligt ansat, vil du fra april få en lønstigning som følge af de generelle lønstigninger i OK18.

16.04.2020

Konsulenterne er her for at støtte dig som TR

Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter står som altid klar til at hjælpe jer med konkret sparring i de situationer, der opstår hos jer.

27.03.2020

OK21: Ordentlige rammer for det gode arbejdsliv

Dansk Socialrådgiverforening går nu for alvor i gang med at forberede OK21-arbejdet på statens område. Der er en TR-konference i marts, hvor det egentlige startskud til arbejdet lyder.

26.02.2020

OK18 og spisepausen

Efter OK18 er parterne enige om, at alle ansatte på det statslige område har ret til betalt spisepause. For en mindre gruppe ansatte fremgår det dog udtrykkeligt af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

22.01.2020

OK18 og redigering af overenskomsterne

DS er i fuld gang med at revidere organisationsaftalerne efter OK18, og senest er aftalen for ledere og lærere ved SOSU-skolerne færdiggjort.

22.01.2020

Statens kompetencefond – husk at opfordre jeres medlemmer til at søge

Statsansatte har gode muligheder for at få støtte gennem statens kompetencefond, så husk at opfordre jeres medlemmer til at søge.

18.12.2019

Jul er ferietid

Hvert år bliver vi mødt med spørgsmålet, ”har jeg fri den 24.12.og 31.12.”. På statens område er begge disse dage helt almindelige arbejdsdage.

13.11.2019

Årlige lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

I Kriminalforsorgen er de årlige lønforhandlinger i fuld gang. Der blev i sidste øjeblik fundet lidt ekstra penge til engangsbeløb. Det er jo dejligt, selv om vi bedst kan lide varige tillæg.

13.11.2019

Kompetencefonden

Den statslige kompetencefond åbner snart for ansøgninger. Der kan søges fra den 4. september.

28.08.2019