Nyheder

Har du fri 24. og 31.12, når du er ansat i staten?

Hvert år melder spørgsmålet sig, ”har jeg fri den 24. og den 31. december. når jeg arbejder i staten” Svaret er, at det har du som udgangspunkt ikke, med mindre I har en lokalaftale på din arbejdsplads.

03.11.2021

Dialog i Kriminalforsorgen

Som noget nyt inviterer koncernledelsen alle medarbejderne i Kriminalforsorgen til at deltage i Dialogforum.

03.11.2021

Lønregulering for ansatte på statens område pr. 1. oktober 2021

Er du ansat på det statslige område, så er det tid for endnu en regulering af din løn.

03.11.2021

Den Regionale Kompetencefond

Der er kommet penge til Den Regionale Kompetencefond, så nu er det igen muligt at søge støtte til efter- og videreuddannelse for de regionalt ansatte socialrådgivere.

25.08.2021

Den Statslige Kompetencefond

Ved OK-21 besluttede man at videreføre Den Statslige Kompetencefond. Fonden er inddelt i fire fondsgrupper, og socialrådgiverne hører til i CO10-gruppen.

25.08.2021

Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskole-området er næsten klar

Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskolerne er ved at blive færdigredigeret. Der er ikke de store ændringer i denne aftale, men lidt forbedringer er der på arbejdstid.

25.08.2021

TR-vilkår på statens område

I den nye overenskomst er der kommet en præcisering af, at TR og leder skal tale om reducering i de sædvanlige opgaver, når man bliver valgt eller genvalgt som TR.

23.06.2021

Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 blev Den Statslige Kompetencefond ændret, så det nu er nemmere at søge om individuel kompetenceudvikling. Der blev åbnet for ansøgninger den 1. september 2019.

02.10.2020

Den årlige lønforhandling

På mange af statens arbejdspladser er der tradition for, at den årlige lønforhandling finder sted i efteråret.

02.10.2020

Redigering af organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

Der mangler kun en enkelt detalje, før de medlemmer, der skal have lønregulering, kan få det. Det falder forhåbentlig på plads inden sommerferien.

12.06.2020