Nyheder

”Jeg lytter til deres fortællinger om vold, skam og fordomme”

Socialrådgiver Storm Lillevang arbejder som opsøgende gademedarbejder i et projekt for hjemløse LGBT+-personer. Der er en risiko for, at LGBT+-personer, som lever på gaden, oplever flere lag af utryghed, udstødelse og social isolation. Derfor er de ofte i mistrivsel i en periode af deres liv. Det har Storm Lillevang, der selv er transperson, også oplevet.

17.05.2022

”Jeg følger patienterne helt til dørs – og sikrer ro, overblik og livskvalitet”

Som sundhedssocialrådgiver på Odense Universitetshospital skaber Louise Marie Friis sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. Hun bygger bro mellem sundhedsvæsenet og kommunerne, så patienter og deres pårørende får hjælp og støtte – både under indlæggelsen og efter udskrivning.

22.03.2022

”En enorm befrielse at nogen tager os i hånden”

Med hjælp fra sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis har hjernetumor-opererede Søren Petersen fået konstateret hjernetræthed. Han er nu i afklaringsforløb hos kommunen i forhold til fleksjob og er blevet tilknyttet kommunens hjerneskaderådgivning.

22.03.2022

Tavshedens kultur: Hver anden socialrådgiver savner åbenhed om kritisable forhold

Halvdelen af socialrådgiverne oplever kritisable forhold på jobbet, som efter deres opfattelse burde debatteres mere åbent på arbejdspladsen, og en tredjedel oplever kritisable forhold, som offentligheden burde få kendskab til. Det viser en ny rundspørge, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet.

16.12.2021

Ytringsfrihed: Hvad er op og ned på den lovpligtige whistleblowerordning?

Fra den 17. december bliver whistleblowerordninger lovpligtige for alle organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte. Mette Langelund Klit, lektor og cand.jur. på Københavns Professionshøjskole, fortæller om loven og understreger, at en whistleblowerordning skal bruges med omtanke og som et supplement.

16.12.2021

Ytringsfrihed: En whistleblowerordning kan løse problemerne – men vender ikke nødvendigvis hver en sten

Maja Ekberg-Hansen har selv været whistleblower. Nu sidder hun som borgerrådgiver på den anden side af bordet og tager imod henvendelserne til Frederiksberg Kommunes whistleblowerordning.

16.12.2021

Ytringsfrihed: Har du ytret dig om på din arbejdsplads?

Har du ytret dig om kritisable forhold på din arbejdsplads? Hvad kom der ud af det, fik det konsekvenser for dig og ville du hellere have brugt en whistleblowerordning? Det har vi spurgt seks socialrådgivere om.

16.12.2021

Efteruddannelse i sexologi: Alle kan få ondt i seksualiteten

Danmark har fået sine to første socialrådgivere med en master i sexologi: Joan Lysholdt og Anette Crone Jessen. De ser begge et stort behov for at inddrage sexologien i socialt arbejde og ønsker at gøre op med den berøringsangst, som knytter sig til seksualitet. For som de siger: Alle kan få ondt i seksualiteten.

21.10.2021

Beskæftigelse: Borgmestre fordømmer regeringens besparelser på udsatte unge

Hvad mener du om regeringens spareplaner på beskæftigelsesområdet, som skal være med til at finansiere Arne-pensionen, hvor der lægges op til, at kommunerne sparer på indsatsen til unge på uddannelseshjælp? Hvor meget skal I spare, og hvordan udmønter I besparelserne? Det har vi spurgt seks borgmestre og rådmænd om.

21.10.2021

Kriminalitetsforebyggelse: Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen

Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen om deres arbejde med kriminalitetsforebyggelse og resocialisering. Hvilke ønsker har de til flerårsaftalen i forhold til at styrke netop arbejdet med kriminalitetsforebyggelse?

25.08.2021