Nyheder

Ytringsfrihed: Hvad er op og ned på den lovpligtige whistleblowerordning?

Fra den 17. december bliver whistleblowerordninger lovpligtige for alle organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte. Mette Langelund Klit, lektor og cand.jur. på Københavns Professionshøjskole, fortæller om loven og understreger, at en whistleblowerordning skal bruges med omtanke og som et supplement.

16.12.2021

Ytringsfrihed: En whistleblowerordning kan løse problemerne – men vender ikke nødvendigvis hver en sten

Maja Ekberg-Hansen har selv været whistleblower. Nu sidder hun som borgerrådgiver på den anden side af bordet og tager imod henvendelserne til Frederiksberg Kommunes whistleblowerordning.

16.12.2021

Ytringsfrihed: Har du ytret dig om på din arbejdsplads?

Har du ytret dig om kritisable forhold på din arbejdsplads? Hvad kom der ud af det, fik det konsekvenser for dig og ville du hellere have brugt en whistleblowerordning? Det har vi spurgt seks socialrådgivere om.

16.12.2021

Efteruddannelse i sexologi: Alle kan få ondt i seksualiteten

Danmark har fået sine to første socialrådgivere med en master i sexologi: Joan Lysholdt og Anette Crone Jessen. De ser begge et stort behov for at inddrage sexologien i socialt arbejde og ønsker at gøre op med den berøringsangst, som knytter sig til seksualitet. For som de siger: Alle kan få ondt i seksualiteten.

21.10.2021

Beskæftigelse: Borgmestre fordømmer regeringens besparelser på udsatte unge

Hvad mener du om regeringens spareplaner på beskæftigelsesområdet, som skal være med til at finansiere Arne-pensionen, hvor der lægges op til, at kommunerne sparer på indsatsen til unge på uddannelseshjælp? Hvor meget skal I spare, og hvordan udmønter I besparelserne? Det har vi spurgt seks borgmestre og rådmænd om.

21.10.2021

Kriminalitetsforebyggelse: Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen

Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen om deres arbejde med kriminalitetsforebyggelse og resocialisering. Hvilke ønsker har de til flerårsaftalen i forhold til at styrke netop arbejdet med kriminalitetsforebyggelse?

25.08.2021

”Det er ingen kunst at sætte folk i fængsel – kunsten er at få dem godt ud igen”

Socialrådgivere i Kriminalforsorgen efterlyser bedre mulighed for at udføre kriminalitetsforebyggende indsatser, mindre arbejdspres, øget brug af fodlænke og pensioner samt mulighed for supervision. Direktør i Kriminalforsorgen anerkender, at det kriminalitetsforebyggende arbejde er udfordret og kalder situationen i Kriminalforsorgen for kritisk.

25.08.2021

Læsning hjælper børn og unge til at tale om deres liv

Litteratur bør have en langt mere central plads i det sociale arbejde. For litteraturen tilbyder et rum, hvor udsatte børn og unge kan blive set, hørt og få hjælp til at sætte ord på erfaringer, sorger og håb, siger Marie-Elisabeth Lei Holm, forsker i litteratur.

23.06.2021

Læsning var mit frirum i en forsømt barndom

Det var Rachel Rösts arbejde med udsatte børn og unge, der fik hende til at indse, at hun selv bar rundt på en historie, der var vigtig at fortælle. Hun har skrevet bogen ”Grundvold” – en personlig fortælling om social kontrol med afsæt i sin egen opvækst i et iltfattigt, religiøst miljø i en mormonfamilie. Rachel Röst er også leder og stifter af organisationen ’Læs for Livet’, og hun opfordrer til, at litteratur i højere grad bruges som redskab i det sociale arbejde.

23.06.2021

Kan litteratur skabe social forandring?

Hvordan kan litteratur bruges som redskab i socialt arbejde med udsatte og psykisk sårbare borgere? Det har vi spurgt en antropolog og en socialrådgiver om.

23.06.2021