Socialrådgiveren 6/18

Indhold

Der er behov for at få øje på de unges ressourcer

5 HURTIGE: Socialt udsatte unge er en langt mere nuanceret gruppe og kan mere, end vi har blik for. Der er behov for at få øje på de unges ressourcer fremfor at fortælle dem om alt det, de ikke kan, siger adjunkt Vibeke Bak Nielsen, som har skrevet ph.d. om socialt udsatte unge, der udfordrer socialt arbejde.

Store forskelle i kommunernes sagsbehandling af førtidspension

Det er en retssikkerhedsmæssig udfordring, at strukturen omkring behandlingen af sager om førtidspension varierer kraftigt fra kommune til kommune, mener Dansk Socialrådgiverforening. Og flere socialrådgivere, som behandler førtidspensionssager, kritiserer, at processen er uigennemskuelig for borgerne.

OK18: Historien om et helt usædvanligt forløb, der endte godt

Efter måneders benhårdt arbejde, masser af aktivisme, medlemmer der sagde nok er nok, og vi er mere værd, meget lidt nattesøvn, op- og nedture, glæde og frustrationer, lykkedes det at lande en overenskomst for socialrådgiverne og alle andre offentligt ansatte. Majbrit Berlau ser tilbage på de historiske OK18-forhandlinger og et resultat, hun glæder sig til at stemme ja til.

7 socialrådgivere om overenskomstforliget

Hvad synes du om overenskomstforliget – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt syv tillidsvalgte. De er tilfredse med forliget, og det skyldes især udsigten til lønstigninger, mere i pension og fastholdelse af seniorrettigheder.

Katja og Susanne klappede forhandlerne ind i Forligsinstitutionen

Overalt i landet har socialrådgivere været med til at markere fagbevægelsens opbakning til topforhandlerne under de langstrakte og dramatiske overenskomstforhandlinger. Ved Forligsinstitutionen i København etablerede socialrådgivere deres egen ”forligsbande” og ofrede noget af nattesøvnen for forhandlernes og fællesskabets skyld.

Gode råd til at forebygge stress i fællesskab

Hvornår har du sidst følt dig stresset, og taler du med dine kolleger og leder om det? Med en række gode råd og pejlemærker fra Dansk Socialrådgiverforening kan du i fællesskab med dine kolleger og ledelse forebygge stress og styrke trivslen på din arbejdsplads. Find ud af, hvad der giver bedste mening for jeres arbejdsplads og gå i dialog med hinanden om, hvordan I kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspres: Hver fjerde efterlyser flere kolleger

Socialrådgiverne har et højt arbejdspres. Kun lidt under halvdelen vurderer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj, og hver fjerde socialrådgiver efterlyser flere kolleger. Det viser en ny delrapport fra FTF. DS foreslår en national handleplan mod stress, og at arbejdspladserne investerer i arbejdsmiljøet.

Social kontrol: Unge har brug for støtte til at klare et liv efter troen

Unge, der er født ind i et religiøst fællesskab, og som vælger at bryde ud af det, ender ofte med at gå på kompromis og vende tilbage til troen og den sociale kontrol, fordi de ikke har værktøjer til at klare sig uden for miljøet. De har brug for hjælp for at få en hverdag til at fungere, fortæller socialrådgiver, Stine Petersen, som er frivillig i Eftertro – en NGO, som hjælper mennesker, der har forladt en religion.

Kan samarbejdet mellem kommune og almen praksis reddes?

KOMMENTAR: Der er lovmæssigt krav om at indhente lægelige oplysninger via egen læge ikke mindst på beskæftigelsesområdet. Det er mit indtryk, at flere læger oplever attestarbejdet som en formålsløs ekstraopgave, fordi deres vurderinger bliver tilsidesat – og borgeren bliver kastebold mellem to systemer. Kan det ikke gøres bedre?

Klogere på børnevenlig retspleje

KLUMME FRA PRAKSIS: Målet er at sørge for, at børn og unge bliver vejledt, så de reelt kan gøre brug af deres rettigheder, og at de får sagt det, der er vigtigt for dem.

Af hjertet tak!

LEDER: Niels Christian Barkholt fratræder som næstformand pr. 1. juli. Han har valgt at stille op som folketingskandidat for SF i Københavns Omegns storkreds.