7 socialrådgivere om overenskomstforliget

Hvad synes du om overenskomstforliget – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt syv tillidsvalgte. De er tilfredse med forliget, og det skyldes især udsigten til lønstigninger, mere i pension og fastholdelse af seniorrettigheder.

Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant, Socialforvaltningen i Københavns Kommune:

– Set i lyset af den modstand, som vi har mødt fra arbejdsgiverside, og de forringelser, de præsenterede i deres krav, er jeg godt tilfreds med forliget. Vi får en lønstigning over de næste tre år på 6,1 procent, som sikrer vores reallønsudvikling og mere til. Løn var i top-to af vores krav til OK18, så det var vigtigt at få hentet det hjem til medlemmerne – lige som den højere pension er vigtig. Vi har heldigvis også fastholdt vores seniordage. Ved udtagelse af OK18-krav har vi drømt om bedre seniorvilkår, så det ville have været fortvivlende, hvis vi havde mistet vores nuværende rettigheder.

– Og det er et stærkt signal, at vi har fået forhandlet en ligeløns- og lavtlønspuljer til både kommuner og regioner – selv om det ikke direkte berører socialrådgiverne. Men det kan ikke være rigtigt, at vi har kollegaer i kommunerne, der tjener så lidt, at det kan være svært at leve for.

Tina Petersen, fællestillidsrepræsentant, Stevns Kommune:

– Under de givne omstændigheder er jeg tilfreds med forliget. Blandt mine kolleger har krav om lønstigninger og seniorordninger fyldt meget – der har virkelig været stor bekymring for, at seniorordningen ville blive forringet.

– I forliget er seniordagene blevet fredet, og vi får også en pæn lønstigning og mere i pension. Med andre ord er de mest fremtrædende krav opfyldt – så jeg stemmer ja, og anbefaler mine kolleger at gøre det samme. Min forventning er, at forliget stemmes hjem. En konflikt forårsaget af et nej giver ikke mening. Det er svært at forestille sig, at et regeringsindgreb skulle kunne give et bedre resultat.

Trine Quist, fællestillidsrepræsentant, Aarhus Kommune, og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse:

– Jeg stemmer ja til OK18. Det gør jeg, fordi vi trods historisk lange og meget svære forhandlinger nu står med et – for mig at se – rigtig godt resultat. Jeg er især glad for, at det er lykkedes at komme ud med både fine lønstigninger og pensionsforbedringer til alle, hvilket har været medlemmernes to top-prioriteter.

– Med en lønforbedring på gennemsnitligt 2500 kroner i perioden, samt en pensionsprocent på minimum 15, er vi kommet godt i mål denne gang. Herudover er jeg meget glad for afviklingen af privatlønsværnet, og at vi undgik – de fra arbejdsgiverside varslede – forringelser af seniorvilkårene.

Tina Mortensen, fællestillidsrepræsentant, Odense Kommune:

– Jeg er godt tilfreds – det er et rigtig flot resultat. Vi har fået lønstigninger og mere i pension, som har været vores højest prioriterede krav. Det er også lykkedes at bevare vores seniordage, så vi er blevet imødekommet på næsten alle vores krav.

– Det glæder mig, at vi på det kommunale område får forhøjet grundlønnen for lederne. Det har været problematisk, at medarbejdere, der har været ansat i lang tid nærmest ikke kunne stige i løn, da de har ligget tæt på ledernes grundløn. Med det nye forlig, vil vi få mere spillerum til at få menige socialrådgivere op i løn. Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation har gjort et godt stykke arbejde. Jeg stemmer uden tvivl ja til forliget og anbefaler kollegerne at gøre det samme.

Mia Sønderholm, tillidsrepræsentant, Kriminalforsorgen Herstedvester Fængsel:

– Jeg er positivt overrasket. Siden 2015 har vi vidst, at det ville blive svært især på statens område. Jeg har været bekymret for, at råderummet ville være minimalt, når forhandlerne på statens område udelukkende har talt om forringelser. Og jeg er glad for, at det ikke lykkedes for Moderniseringsstyrelsen at få deres spare-dagsorden igennem – og at vi nu har udsigt til pæne lønstigninger.

– Det er et rigtig godt forlig, som jeg stemmer ja til – og det vil jeg også anbefale mine socialrådgiverkolleger at gøre.

Michael Pedersen, tillidsrepræsentant, Vallensbæk Kommunes Jobcenter:

– Man skal ikke trække voldsomt i mine arme for at få dem ned, men jeg tror ikke, at vi kan konflikte os til et bedre resultat, så jeg har tænkt mig at stemme ja – og jeg vil opfordre alle til at bruge deres stemme.

– Det har været et godt forløb for sammenholdet på arbejdspladsen, hvor alle socialrådgivere nu er organiserede. Vi står stærkt, og medlemmerne har udvist et kæmpe stort engagement. Det skal vi arbejde på at fastholde – både lokalt her i klubben, men også på landsplan.

Christine Hemme, tillidsrepræsentant for CO10, VIA University College, Efter-/Videreuddannelsen:

– Jeg har som tillidsrepræsentant glædet mig over at være en del af det store sammenhold og den solidaritet, der i min optik har været årsagen til, at vi trods alt har fået en rigtig god overenskomst. Som statsansat har det været irriterende, at vores frokostpause skulle i spil, og derfor er det godt, at den nu er blevet en del af overenskomsten.

– Det betyder, at vi fremover kan have andre forhold i fokus som for eksempel seniorordninger, der ikke er en del af overenskomsten på statens område. Det er mit håb, at det nu også viser sig, at kommissionen på lærerområdet kan få en positiv betydning, så de på sigt får en arbejdstidsaftale. Jeg synes, at vores forhandlere har gjort et kæmpe flot arbejde – tak til dem – og jeg vil bestemt anbefale et ja til overenskomsten.