Aktiv i DS: Noget for dig – eller en anden sej socialrådgiver?

REGIONSLEDER: Det er dejligt, at medlemmer og tillidsrepræsentanter har lyst til at deltage i Dansk Socialrådgiverforenings medlemsdemokrati og på sigt måske få lyst til også at deltage i hovedbestyrelsens arbejde.

Det er dejligt at have fagligt engagerede regionsbestyrelser – og det var også et stort engagement, som prægede vores bestyrelsesseminar i Region Syd forleden. Her startede vi på at evaluere bestyrelsens arbejde for den igangværende toårige valgperiode og dermed forberede beretning og visionsoplæg til vores generalforsamling den 5. oktober.

Det indgår som en del af evalueringen, om bestyrelsesmøderne fortsat skal holdes efter arbejdstid, hvor mange er godt trætte, eller om vi skal holde møder i arbejdstiden – hvor mange synes, at det er svært at tage fri.

Det er dejligt, at medlemmer og tillidsrepræsentanter har lyst til at deltage i Dansk Socialrådgiverforenings medlemsdemokrati og på sigt måske få lyst til også at deltage i hovedbestyrelsens arbejde og dermed være med til at sikre den politiske fødekæde.

De nuværende regionsmedlemmer vil vide, at hovedbestyrelsens beslutninger og især fokus på udviklingsprojektet DS-2022 fylder meget i bestyrelsesarbejdet. At få liv i klubberne og få organisationsprocenten op er et must. Og vi er godt i gang. Men her under OK18 blev det mere synligt på arbejdspladserne, hvem der er medlem, og hvem der står udenfor fællesskabet.

Den politiske strategi er fortsat, at vi skal invitere de uorganiserede kolleger ind i DS og give dem kendskab til, hvordan vi via fællesskabet får bedre løn og ansættelsesforhold – og at DS støtter de enkelte klubber til at få lokale forbedringer igennem på de enkelte områder.

Arbejdsmiljø fremtræder meget forskelligt på arbejdspladserne, og er en højt prioriteret arbejdsopgave for DS – også fremover – hvor vi gerne vil have medlemmerne til kollektivt at reagere meget tidligere på de mange symptomer på dårligt arbejdsmiljø. Det kræver, at DS gennem hele organisationen sikrer ressourcer både centralt og regionalt. Nye metoder må afprøves, og kontakter til lokale politikere og direktører kræver sammenhold, opgavefordeling og samarbejde på mange niveauer.

Som I allerede nu kan høre, er der masser af relevante og spændende udfordringer, som kalder. Derfor vil jeg opfordre jer til at deltage i generalforsamlingen i jeres region den 5. oktober og enten stille op til bestyrelsen eller aktivt deltage i, hvem der skal vælges. Der skal også vælges lokale kandidater til Repræsentantskabsmøde den 23.-24. november, lige som der er mulighed for at stille op til følgende politiske poster: Formand, næstformand, medlem af Hovedbestyrelsen og som regionsformand i sin lokale region.

Sommerferien kommer snart, så det er nu, det sker. Der er deadline for opstilling den 27. august.

Rigtig god OK18-afstemning – og god sommer.