Af hjertet tak!

LEDER: Niels Christian Barkholt fratræder som næstformand pr. 1. juli. Han har valgt at stille op som folketingskandidat for SF i Københavns Omegns storkreds.

Af gode grunde stopper jeg lidt før tid som næstformand. De store dagsordener, vi kæmper for, har trange kår. Derfor håber jeg, at jeg fra Christiansborg kan være med til at udvikle en ny socialpolitisk vision. Den investerer i mennesker og skaber betingelser for, at socialarbejdere kan gøre deres arbejde ordentligt.

Af hjertet tak for at måtte tjene jer i næsten seks år. Jeg har givet alt, hvad jeg har haft i mig, og hver dag har jeg mindet mig selv om, hvor heldig jeg har været.

Den røde tråd i mine opstillingsgrundlag har været et fokus på viden, engagement og udvikling af faget. På det, som binder alle socialrådgivere sammen. På den ild, som fik os til at vælge denne profession. Det mandat har I givet mig igen og igen. Det har jeg dagligt levet ud, fordi jeg grundlæggende tror på, at skal vi for alvor overkomme de udfordringer, vi står i, så skal det ske gennem faget.

Jeg ser mere og mere, at socialrådgivere finder modet til at gå sammen for at formulere faglige svar på udfordringer. Jeg ved nu, efter at have undersøgt det i seks år, at det ikke alene er en vision. Det er faktisk muligt. Mit sidste budskab til jer er, at det skal I også tro på!

Jeg stillede op som næstformand, fordi fokus var for ensidigt på løn og ansættelse, og fordi jeg og mange andre fagfæller oplevede DS som noget fjernt. Den tid er forbi. DS er blevet et levende, fagligt fællesskab.

Jeg har forsøgt at lægge skinner ud til at styrke faget. Vi er på vej til at udvikle en ny infrastruktur for viden gennem faggrupperne.

Og det er lykkedes ud fra forskningsresultater og eksempler fra praksis at indprente i bevidstheden hos nærmest alle, at investeringer i børneområdet betaler sig – både menneskeligt og økonomisk.

Investeringerne handler langt fra kun om flere ressourcer. Investeringen er faglig, og den vigtigste vej til at skabe kvalitet handler om at arbejde holistisk med organisationen. Derfor har ”ledelse” også fyldt meget for mig. Det er afgørende, hvem der er på posterne, fordi det har stor indflydelse på, hvordan rammerne udvikler sig. De gode eksempler står ikke i kø. Det er en vigtig aktionsform at finde og dele de gode eksempler. Det gælder også om at lave en uddannelse, der satser på den områdespecifikke, faglige ledelse.

Bureaukratiet kvæler faglighed i alt for stort omfang. Kampen for kvalitet i arbejdet med udsatte mennesker er en kamp for at kunne arbejde relationelt. Tre aspekter er afgørende: Rum og tid til relationer, videndeling mellem kolleger og beføjelser til at beslutte og handle. Dem, som skaber en kultur og en organisation, der rummer det, vil lykkes.

Glem aldrig, at viden er den største kampmuskel, vi har. Det er vores evne til at bruge den, der afgør, om vi får ændret på betingelserne, så vi bedst kan hjælpe borgerne. Det er det, som DS fortsat bør samle sig om i fremtiden.