Klogere på børnevenlig retspleje

KLUMME FRA PRAKSIS: Målet er at sørge for, at børn og unge bliver vejledt, så de reelt kan gøre brug af deres rettigheder, og at de får sagt det, der er vigtigt for dem.

Hvordan er det mon for et barn eller en ung at blive afhørt? Forstår de ord som ”varetægt”, ”sikret institution” og ”frist”? Får de oplyst deres rettigheder på en måde, som betyder, at de rent faktisk kan gøre brug af dem? Eller betyder det at være på en politistation eller i retten med en masse voksne omkring sig – at de alt for ofte bliver tilskuere og ikke deltagere i deres egne sager?

Det er vi optagede af i Døgnvagten i København. Vi har tidligere lavet forsøg med varetægt i eget hjem – og vi fortsætter med at holde fokus på de unge københavnere, der kommer i kontakt med retssystemet. Dette år betyder det, at alle medarbejdere fokuserer på det vi kalder ”børnevenlig retspleje”.

En af Døgnvagtens kerneydelser er at repræsentere de sociale myndigheder, når et barn eller en ung afhøres af politiet, fremstilles i grundlovsforhør – eller fristforlænges i sager, hvor de unge er varetægtsfængslede.

Vi vil rigtigt gerne blive endnu bedre til at løfte den rolle – fordi det er afgørende vigtigt, at de børn og unge, der afhøres, også reelt forstår, hvad der foregår, og hvad deres rettigheder og muligheder er. Derfor bruger vi 2018 på at blive klogere på, hvordan vi – ved at gøre noget andet end det vi plejer – kan medvirke til at børn og unge i højere grad inddrages.

Målet er at sørge for, at børn og unge bliver vejledt – og forstår deres rettigheder, at børnene oplever, at de bliver lyttet til – og at det bliver muligt for dem reelt at gøre brug af deres rettigheder, og at de får sagt det, der er vigtigt for dem.

Det handler også om at sikre, at de hensyn, der skal tages til barnets sociale forhold, bliver overvejet og dokumenteret i domsbogen, samt at der tales med alle børn forud for at afhøringen starter, så vi har et indtryk af barnets modenhed, som kan dokumenteres i retsunderretningen. Det handler kort sagt om at stoppe op og se på, om vi kan løse opgaven bedre, med mere kvalitet og med større og mere ensartet faglighed og metode.

Det er vores håb, at vi kan medvirke til et øget fokus på børnevenlig retspleje, herunder også hos de andre professionelle – politi, dommere og anklagere. Så derfor bruger vi året på at læse internationale retningslinjer, spændende litteratur og lave intern undervisning. Om alt går vel, munder det ud i nye arbejdsgange – der sikrer, at børn og unge, der er i kontakt med retssystemet, oplever sig set og hørt.