Arbejdspres: Hver fjerde efterlyser flere kolleger

Socialrådgiverne har et højt arbejdspres. Kun lidt under halvdelen vurderer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj, og hver fjerde socialrådgiver efterlyser flere kolleger. Det viser en ny delrapport fra FTF. DS foreslår en national handleplan mod stress, og at arbejdspladserne investerer i arbejdsmiljøet.

Kun 45 procent af socialrådgiverne vurderer, at muligheden for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Til sammenligning er det 49 procent af FTF’erne og 63 procent af lønmodtagere generelt, som svarer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Omvendt svarer hele 18 procent af socialrådgiverne, at muligheden for at levere kvalitet i arbejdet er lav eller meget lav.

Det dokumenterer den nye rapport: ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – arbejdspres, stress og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet” med svar fra 9.461 FTF’ere – heraf 769 socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforening har fået lavet en særkørsel af undersøgelsen, og den viser, at socialrådgivere på en række parametre falder negativt ud i forhold til både FTF’ere og lønmodtagere generelt. Det gælder således også, når vi zoomer ind på spørgsmålet om, hvorvidt der er medarbejdere nok til, at man kan udføre arbejdet tilfredsstillende.

Her svarer kun hver tredje (31 procent) socialrådgiver bekræftende til, at der er medarbejdere nok, mens hver fjerde (26 procent) oplever, at der kun i lav eller meget lav grad er nok medarbejdere på arbejde til, at man kan udføre sit arbejde tilfredsstillende. De tilsvarende tal er for FTF’ere er 33 procent og 46 procent for lønmodtagere generelt.

Ud over et stigende arbejdspres peger rapporten også på, at dokumentationspresset udgør en barriere for kvaliteten i arbejdet. Blandt socialrådgiverne mener 41 procent, at de i høj eller meget høj grad bruger tid på registrering og dokumentation, som de finder unødvendig. For FTF’ere er tallet 30 procent og blandt lønmodtagere generelt er det 23 procent.

Desuden peger rapporten på, at hele 57 procent af socialrådgiverne svarer, at de ”ofte” eller ”altid” ikke når alle deres arbejdsopgaver.

DS: Investér i arbejdsmiljø

Socialrådgivernes formand Majbrit Berlau understreger, at situationen er stærkt bekymrende.

– Det er både arbejdsmiljøet og servicen til borgerne, som forringes, når medarbejderne udsættes for stigende arbejdspres. Undersøgelsen viser, at socialrådgiverne oplever, at kvaliteten af arbejdet er under pres. Tidspresset er for højt og arbejdsmængden alt for stor, og vi bruger alt for meget tid på unødvendige registrerings- og dokumentationsopgaver og på besværlige arbejdsgange.

Majbrit Berlau understreger, at Dansk Socialrådgiverforening vil blive ved med at arbejde for et lavere antal sager pr. socialrådgiver.

– Vi har efterhånden mange eksempler på, at investering i det sociale arbejde blandt andet gennem et lavere sagstal og større frihedsgrader i arbejdet er en af nøglerne til at skabe kvalitet i resultaterne for borgerne. Og det er der også forskningsmæssig dokumentation for. Andre vigtige indsatsområder er investering i en grundig introduktion af de nyuddannede socialrådgivere samt et øget fokus på seniorvilkår, sådan at vi kan holde til det lange arbejdsliv.

Majbrit Berlau opfordrer tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til i fællesskab med kollegerne at tage en insisterende og konstruktiv dialog med ledelsen om alt, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet.

– Det er vigtigt, at medarbejdere og ledere bruger hinanden som medspillere, der har en fælles opgave med at øge trivslen. Og det er også vigtigt, at arbejdspladsen ikke kun er opmærksom på den enkelte sygdomsramte medarbejder, men arbejder med stressforebyggelse i fællesskab, og både ser på ressourcer, på arbejdsgange og på at få fjernet så meget af det unødvendige bureau krati som muligt. Socialrådgivere er dygtige og ambitiøse og en nøglegruppe for velfærdssamfundet, men der er brug for, at vi får bedre muligheder for at udøve vores faglighed.

Stop stress med handlingsplan

Majbrit Berlau opfordrer til et generelt større politisk fokus på arbejdsmiljøet, og i den kontekst foreslår Dansk Socialrådgiverforening, at der igangsættes en national handlingsplan for stress. En plan, der både kan hjælpe arbejdsgiveren med at indføre stressforebyggende foranstaltninger, og som indeholder ordentlige gratis eller billige behandlingstilbud med kvalitet til alle de borgere, der rammes af stress og depression.

– Handlingsplanen kunne fint igangsættes på tværs af flere ministerielle områder blandt andet Beskæftigelsesministeriet, som har ansvaret for arbejdsmiljøet, og Sundhedsministeriet, som har ansvar for danskernes sundhed. Det er besynderligt, at vi i Danmark i den grad prioriterer fysiske sygdomme, men overser, at antallet af stress-sygdomme bare stiger og stiger, siger Majbrit Berlau med henvisning til, at verdenssundhedsorganisationen WHO har forudsagt, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020.


Arbejdsmiljøfaktorer der reducerer kvaliteten i arbejdet

  • Ubalance mellem krav og ressourcer
  • Stor arbejdsmængde
  • Højt arbejdstempo
  • Lav indflydelse i arbejdet
  • Lav rolleklarhed
  • Rollekonflikter
  • Mål og krav, som ikke bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • Forstyrrende afbrydelser
  • Unødvendige arbejdsopgaver

Kilde: ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – arbejdspres, stress og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet”

Om undersøgelsen

”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – arbejdspres, stress og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet” er den anden af i alt fire rapporter, som COWI udarbejder for FTF. Den første er omtalt i Socialrådgiveren 02/18. Den tredje rapport sætter fokus på ledelse og psykisk arbejdsmiljø og bliver efter planen offentliggjort til juni. Den fjerde og sidste rapport handler om vold, mobning og chikane og forventes at være klar til august.

9.461 FTF’ere har deltaget i undersøgelsen – heraf 769 socialrådgivere.

Læs undersøgelsen på ftf.dk/dokumentation

Ny Facebookside: #JobUdenStress

Du kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like www.facebook.com/JobUdenStress.

Del dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook og Twitter.

Det er FTF, som sammen med Dansk Socialrådgiverforening har lanceret kampagnen Job Uden Stress.