OK18: Historien om et helt usædvanligt forløb, der endte godt

Efter måneders benhårdt arbejde, masser af aktivisme, medlemmer der sagde nok er nok, og vi er mere værd, meget lidt nattesøvn, op- og nedture, glæde og frustrationer, lykkedes det at lande en overenskomst for socialrådgiverne og alle andre offentligt ansatte. Majbrit Berlau ser tilbage på de historiske OK18-forhandlinger og et resultat, hun glæder sig til at stemme ja til.

Majbrit Berlau tøver ikke et sekund, før hun konstaterer, ”at OK18 kommer til at gå over i historiebøgerne, som et forløb, der på alle leder og kanter er helt usædvanligt.”

– For det første, fordi vi sad over for en arbejdsgiver, der på trods af at Danmark var midt i et opsving, mente, at de offentligt ansatte ikke skulle have andel i væksten. Det stod hurtigt klart, at de alene betragtede os som en post på udgiftssiden i regnskabet – ikke som nogen, der skaber værdi for samfundet. Og for arbejdsgiverne handlede det om at minimere udgifterne til løn og i øvrigt forringe de vilkår, vi har, siger Majbrit Berlau.

– Det var også usædvanligt at opleve, hvordan arbejdsgiverne på tværs af kommuner, stat og regioner stod sammen om at ville forringe vores vilkår. Det betød, at vi i de faglige organisationer meget tidligt måtte binde os tæt sammen for at få en lønudvikling i det offentlige, der følger den private. Samtidig bandt vi os også sammen, da vi lavede den berømte musketer-ed på lærernes ret til at forhandle en arbejdstidsaftale. En ed, der betød, at vi i slutningen af 2017, helt usædvanligt, meddelte arbejdsgiver, at vi ikke ville igangsætte nogen forhandlinger, før de reelt havde sat gang i en forhandling om arbejdstiden med Danmarks Lærerforening.

Absurd lockoutvarsel

Først da Danmarks Lærerforening i februar meddelte Forhandlingsfællesskabet, at de havde en reel forhandling med KL, kunne overenskomstforhandlingerne gå i gang.

– Men der var vi jo allerede langt henne i forløbet. Vi havde kort tid til at forhandle, og vi stod meget langt fra arbejdsgiverne. Det ender i et sammenbrud, hvorefter vores forhandlere burer sig inde i Forligsinstitutionen. Herefter sender vi, fuldstændig traditionelt, et strejkevarsel afsted for ca. ti procent af vores medlemmer for at presse på for en forhandlet løsning. Men så møder vi jo en arbejdsgiver, som varsler lockout for stort set hele den offentlige sektor, fortæller Majbrit Berlau.

Socialrådgiverne var en af de faggrupper, der modtog det mest omfattende lockoutvarsel.

– I DS var vi dybt forundrede. KL stillede sig frem og sagde, at man ville lockoute således, at man beskyttede blandt andet de udsatte børn. Og et par timer efter modtager jeg et lockoutvarsel fra KL, der lyder på næsten 100 procent af socialrådgiverne i Kommunerne. Det var en absurditet uden lige. For det første optrappede de risikoen for en storkonflikt massivt, men de demonstrerede også, at de nærmest ukritisk havde sprøjtet lockoutvarsler ud, forklarer Majbrit Berlau.

Det lykkedes DS at forhandle en friholdelsesaftale hjem for socialrådgiverne på store dele af børneområdet, men historien om lockoutvarslerne sender et signal om, hvad man kan forvente ved fremtidige forhandlinger, vurderer Berlau.

– Jeg tror faktisk ikke, at man var helt klar på, hvor omfattende lockoutvarslerne egentlig var, da de blev sendt afsted. Men ikke desto mindre har vi nu set en arbejdsgiver, der i 2013 var parat til at lockoute alle undervisere i Danmark, og nu i 2018 var parat til at lockoute stort set alle offentligt ansatte. Det er nye toner, som jeg tror vi er nødt til at regne med i analysen, når vi skal vurdere, hvad vi kan forvente en anden gang, siger Majbrit Berlau.

En løsning for alle

Da forhandlingerne var havnet i Forligsinstitutionen, gik DS og de øvrige faglige organisationer sammen om at skabe kampagnen ”En løsning for alle”.

– Vi kan se, at hvis vi skal have en chance for at vinde styrke ved forhandlingsbordet, så er vi nødt til at mobilisere den styrke fagbevægelsen har, nemlig alle medlemmerne. Og det er et andet og fuldstændigt afgørende forhold, som gør OK18 til et helt udsædvanligt forløb – nemlig, at overenskomstforhandlingerne blev noget, de fleste medlemmer tog ansvar for, siger Majbrit Berlau.

Hun mener, at det i høj grad er de offentligt ansatte, der bærer ansvaret for, at Danmark ikke havnede i storkonflikt.

– Uden den massive opbakning, medlemsaktivismen og den positive energi uden viljen til at tænke kreativt og holde sammen med sine kollegaer på tværs af faglige organisationer ude på arbejdspladserne, så var OK18 ikke endt med det gode resultat, vi står med i dag, siger hun.

Et rigtig godt resultat

Og netop resultatet, hvordan vil Majbrit Berlau betegne det?

– Det er et rigtig godt resultat, som jeg er tilfreds med og glæder mig til at stemme ja til. Selv om jeg dog gerne havde set, at aftalen også havde en arbejdstidsaftale for underviserne.

– Vi nåede jo en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent. Det er fedt. Arbejdsgivernes udgangspunkt var 6,9 procent for det kommunale og regionale område og 6,7 procent på det statslige område. Det havde betydet, at vi ikke engang kunne have lavet en reallønssikring af os selv over hele perioden. Nu får alle socialrådgivere lønforbedringer – allerede fra 1. april, med tilbagevirkende kraft.

Foruden lønstigningen er Berlau særligt glad for de markante pensionsforbedringer og afskaffelsen af privatlønsværnet.

– Jeg er selvfølgelig rigtig tilfreds med, at vi har hævet alle socialrådgivere op på en pensionsprocent over 15. Det har været et delmål for DS i rigtig mange år, så jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev meget glad indeni, da vi i Forhandlingsdelegationen kunne underskrive en aftale med det resultat, siger hun.

– En af de største sejre er dog, at vi har fået skovlen under Finansministeriets økonomistyring af de offentligt ansattes løn, fordi vi har fået fjernet privatlønsværnet. Det lyder teknisk, men det er sådan set det, der har gjort, at Finansministeriet har kunnet holde vores lønninger nede i forhold til den private lønudvikling.

Det første forlig

Men før Berlau og Forhandlingsdelegationen nåede dertil, måtte de den 25. april træffe en svær beslutning om at lande en delaftale på det regionale område.

– I enhver forhandling skal der et gennembrud til, for at man kan komme videre. På det tidspunkt havde vi siddet i ugevis i Forligsen uden at komme igennem til arbejdsgiver – hverken på det ene eller andet område. Vi kunne se, at det på det regionale bord var det muligt at nå arbejdsgiver i et forlig, hvor vi kunne indfri alle de fælles krav, vi havde i Forhandlingsfællesskabet. Alle de krav, der lå bag kampagnen ”En løsning for alle”. Og da vurderingen fra vores forhandlere var, at et sammenbrud og dermed en storkonflikt var på vej, så valgte vi at indgå et delforlig.

– Der har været megen spekulation om, hvorvidt delforliget på det regionale område efterlod lærerne på perronen ved kommunernes bord. Men nej, aldrig! Meldingen til Anders Bondo fra DS var klokkeklar: Intet forlig i kommunerne, uden lærerne var med i en eller anden form. At vi så alle sammen havde ønsket, at de var med en regulær arbejdstidsaftale, det skal der ikke herske tvivl om. Vi er mange, der deler skuffelsen over, at det ikke var muligt.

– Samtidig vil jeg understrege, at den aftale om kommissionsarbejdet, der nu skal i gang, er forhandlingsfællesskabets aftale. Det betyder, at vi alle fortsat står sammen om, at i 2021 skal underviserne have en arbejdstidsaftale. Både af hensyn til folkeskolen, men bestemt også, fordi vi i DS har medlemmer, der arbejder som undervisere. Og som faglig organisation kan vi naturligvis ikke acceptere, at deres arbejdstid er reguleret ved lov.

Håb for det faglige arbejde

Majbrit Berlau glæder sig over, at alle offentligt ansatte kom med i sidste ende, og at Forhandlingsfællesskabet kollektivt har godkendt alle forlig. Samtidig mener hun, at det engagement vi har set ved OK18, giver håb for fremtidens faglige arbejde.

– Vi har vist, at vi kan noget helt særligt, når vi holder sammen – både på tværs af fag og i vores egne faglige fællesskaber. Og det, tror jeg også, er blevet bemærket. Både hos arbejdsgiver og langt ind på Christiansborg. For mig har det været helt unikt at se tillidsfolk tage så massivt et ansvar i en fuldstændig turbulent periode. At se medlemmer, som aldrig før har været på gaden – stå i røde t-shirts og kasketter – og vise Danmark, at vi er mere værd – det er meget stort.

Over hele Danmark deltog socialrådgivere i demonstrationer med vores fine flag og bannere. Der blev lavet ” 5 i 12”-happenings på arbejdspladserne, som fik Facebook til at flyde over med billeder af socialrådgivere i røde t-shirts. Aldrig har der været så mange til klub- og TR-møderne. Jeg synes, vi skylder en særlig tak til vores mange aktive medlemmer og tillidsfolk der ved at skabe synlighed om, at vi er mere værd, gav styrke ved forhandlingsbordet. Det skabte resultater.

Socialrådgiverne kan komme langt med erfaringerne fra OK18 og det sammenhold, der er bygget op, vurderer Majbrit Berlau.

– Det er nok ikke sidste gang, at Finansministeriet er kommet med beregninger, der viser, at offentligt ansatte skal have mindre i løn, eller vores vilkår skal forringes. Jeg vil næsten godt garantere, at det ligger på overenskomstbordet en gang til i 2021 og frem. Men vi skal også bruge vores sammenhold og erfaringerne i hverdagen – i vores arbejdsliv, når vi udsættes for konstante forandringer, når arbejdsmiljøet eller fagligheden er hårdt presset og så videre. Så er det vigtigt at vide, at en af de måder vi kan skabe forandring på, det er ved at holde sammen. Det er i hvert fald den konklusion, hovedbestyrelsen er nået frem til.

I øvrigt en hovedbestyrelse, der virkelig har knoklet hårdt og truffet mange, også svære, beslutninger undervejs i forløbet, pointerer Berlau.

Berlau: Brug din indflydelse

Nu skal medlemmerne stemme om OK18-forligene. Hovedbestyrelsen i DS har enstemmigt anbefalet et ja til overenskomsten, men det der ligger Majbrit Berlau allermest på sinde, er, at så mange som muligt stemmer.

– Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at tage stilling til overenskomsten og deltage i afstemningen. Man må også meget gerne minde kollegaerne om, at de skal stemme. For det er så hamrende vigtigt, at medlemmerne bruger indflydelsen – jo højere en stemmeprocent, desto stærkere står vi sammen om resultatet, siger Majbrit Berlau.

DS’ forhandlingsdelegation under OK18 bestod af Mads Bilstrup, Anne Jørgensen, Rasmus Balslev og Majbrit Berlau.


Det betyder forliget for dig

Socialrådgivere kan se frem til reallønsstigninger og markant mere i pension blot et par elementer Efter et langt og vanskeligt forløb er der nu aftaler på plads om overenskomster for alle socialrådgivere – både i kommuner, regionerne og staten. Resultatet er godkendt af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme JA til overenskomstresultatet. Herunder kan du se hovedpunkterne i forligene på det kommunale og regionale område samt statens område.

Hovedpunkter i forliget på det kommunale og regionale område

 • En samlet økonomisk ramme på 8,1 %.
 • Lønstigning på mindst 6,1 % gennem de næste tre år. Herudover forventes den lokale løndannelse at være 0,6 %.
 • Lønnen følger fremover lønudviklingen i den private sektor. De offentlige lønninger reguleres løbende med udviklingen i de private lønninger. Det betyder, at lønnen formentlig vil stige med yderligere ca. 0,7 % over de næste tre år.
 • Markant højere pension.
 • Flere penge til kompetencefonden. På det kommunale område er kompetencefonden blevet gjort permanent. Det betyder, at socialrådgiverne også fremover får gavn af fondens støtte til efter- og videreuddannelse, som ligger ud over den opkvalificering, den lokale arbejdsgiver betaler.
 • Socialrådgivere i kommuner og regioner beholder retten til seniordage fra det år, de fylder 60. Kommunernes Landsforening ønskede, at retten til seniordage skulle følge den stigende pensionsalder.

Hovedpunkter i forliget på det statslige område

 • En samlet økonomisk ramme på 8,1 %.
 • Lønstigning på mindst 5,6 % gennem de næste tre år. Herudover forventes den lokale løndannelse at være 1,5 %.
 • Lønnen følger fremover lønudviklingen i den private sektor. De offentlige lønninger reguleres løbende med udviklingen i de private lønninger.
 • Retten til betalt spisepause sikres. Det vil sige, at arbejdsgiverne på statens område ikke kan inddrage den betalte spisepause, for de ansatte som har den i dag, sådan som Moderniseringsstyrelsen ellers har hævdet.
 • Pensionsprocenten hæves fra 17,3 til 17, 6 % for underviserne på SOSU-skolerne
 • Basistrin 7 og 8 hæves med ca. 1450 kroner om året for underviserne på professionshøjskolerne
 • Basistrin 2 hæves med ca. 2.000 kroner om året for øvrige socialrådgivere i staten.

Arbejdstid

Der er nedsat en kommission, som skal analysere og afdække udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne på underviserområdet i kommunerne. På den baggrund vil man efterfølgende se på de statslig ansattes arbejdstidsaftaler – herunder arbejdstidsaftalen for underviserne på SOSU-skolerne

Sådan stemmer du

OK18-forligene skal nu til urafstemning, og der er flere måder, du kan stemme på:

DIREKTE LINK: 17. maj blev der sendt en mail til alle stemmeberettigede medlemmer med et direkte link til afstemningssiden. Følger du linket, skal du kun indtaste din fødselsdato (ddmmåå), så er du klar til at stemme.

NEMID: Du kan også gå ind på socialraadgiverne.dk/OK18, klikke på ”stem her” og logge på med NemID.

De få medlemmer, som ikke har oplyst deres email-adresse, modtager brev med posten med anvisning på at stemme med NemID.

STEM SENEST 1. JUNI KL. 12: Du kan stemme frem til kl. 12.00 (middag) fredag den 1. juni, og afstemningsresultatet resultatet offentliggøres onsdag den 6. juni.

Hvis du har spørgsmål til selve afstemningen, kan du kontakte sekretariatet på 70 10 10 99.