Der er behov for at få øje på de unges ressourcer

5 HURTIGE: Socialt udsatte unge er en langt mere nuanceret gruppe og kan mere, end vi har blik for. Der er behov for at få øje på de unges ressourcer fremfor at fortælle dem om alt det, de ikke kan, siger adjunkt Vibeke Bak Nielsen, som har skrevet ph.d. om socialt udsatte unge, der udfordrer socialt arbejde.

Hvad er det for en gruppe,vi taler om, når vi taler om udsatte unge?

Det er unge, der ikke passer ind i de forståelser, vi traditionelt har af, hvem udsatte unge er, fordi de ikke nødvendigvis bærer på en belastet opvækst og kan placeres i kassen for social arv. Det er for eksempel dem, som har svært ved at finde sig til rette i de uddannelsestilbud, de tilbydes adgang til, det er unge, som pendler mellem offentlige ydelser, tidsbegrænsede vikariater eller andre former for løse ansættelser, og unge, som i perioder lever af lånte penge og hustler sig gennem hverdagen.

Du taler om, at den enkelte unge kan bevæge sige mellem forskellige positioner – hvad mener du?

De responderer meget forskelligt på de krav, der stilles til dem, og de udfordringer, de møder i deres hverdag. Ikke bare fra den ene dag til den anden, men også i forskellige situationer. De forsøger at frigøre sig fra på forhånd definerede forståelser af, hvem de er, hvad de kan, og hvad de burde kunne. For de forståelser passer ikke altid med de forståelser, de selv har. Denne gruppe af unge kan ikke finde sig til rette i de kasser, de tilbydes.

Hvad betyder det for det sociale arbejde med den unge, at han ikke passer ind i kasserne?

Vi har kun adgang til et lille hjørne af det, de unge tænker og gør. Resten henter vi i nogle på forhånd definerede forståelser af udsatte unge, deres problemer og mulige løsninger. Der er kasser, de skal passe i. Vi laver sociale diagnoser som ”umotiveret”, ”ustabil”, ”utilpasset”, og vi beskriver, hvordan de begrænses af manglende ikke bare faglige, men også personlige og sociale færdigheder. Der er behov for at få øje på de unges ressourcer. Det er så kraftfuldt at møde dem der, fremfor at fortælle dem om alt det, de ikke kan.

Hvorfor er det svært at få øje på?

Det er ikke svært at få øje på. Det er svært at få lov til at arbejde med, fordi der politisk er en meget stram uddannelsesdiskurs, og fordi vi for efterhånden mange år siden afskaffede ungdomsarbejdsløshed som fænomen og gjorde det til et spørgsmål om, hvorvidt de unge var motiverede for uddannelse. Det betød også, at vi afskaffede alle de sociale problemer, der følger med ungdomsarbejdsløshed.

Hvad vil du gerne have, at socialrådgivere bruger din viden til?

Til at få øje på, at socialt arbejde kan meget mere end det, vi som socialrådgivere har mulighed for indenfor de politiske rammer. At de unge kan meget mere med det, de har at arbejde med – og sammen kunne socialrådgiverne og de unge skabe forandringer, der ville gøre en forskel. Socialt arbejde er et vigtigt samfundsprojekt. Ikke bare som myndighedsudøvere, men som sociale forandringsaktører.

Vibeke Bak Nielsen er uddannet socialrådgiver, cand.scient.soc. og har en ph.d. i socialt arbejde fra Aalborg Universitet. Hun er forfatter til artiklen ”Udsatte stemmer udfordrer handlingsrummet i socialt arbejde” i Uden for nummer 36, der er med denne udgave af Socialrådgiveren.