Socialrådgiveren 1/17

Indhold

Beboerrådgiver hjælper med småjob, billigere bolig og skraldecafé

Beboerrådgiver Solveig Munk og hendes bagland bruger lige nu en stor del af sin tid på at hjælpe beboere, der er kommet i klemme efter indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. De skaber lokale småjob, tænker i fælles madlavning og alternative muligheder for at henvise til billige boliger.

Det kræver social tryghed at skabe vindere

I sin nytårstale, slog statsministeren fast, at vi alle skal være fremtidens vindere og møde fremtiden med håb og ambitioner. Det er jeg enig i. Men det kræver social tryghed at skabe vindere.

Det virker, når man selv får ansvar for løsningerne

Det virker, når børnene og forældre selv kommer på banen i kriminalitetsforebyggende indsatser. Det viser både litteraturstudier og projekter i to kommuner, som programleder Jill Mehlbye fra KORA har kigget på.

“Jeg er stolt over fællesskabets sejre

Efter tre årtier som fagligt og politisk engageret i Dansk Socialrådgiverforening har Annemette El-Azem takket af som formand for socialrådgiverne i Region Øst. Hun får ros for at sin evne til at inspirere og skabe ambitiøse resultater, men selv vægter hun fællesskabets sejre højest.

Jobcenter opnormerer markant

I Høje-Taastrup havde socialrådgiverne på kontanthjælpsområdet i 2014 meget store sagsbunker. Derfor blev der sat et pilotforsøg i gang for at undersøge, om det kunne betale sig at investere i en opnormering – og sammen med et møde med borgmesteren har det nu ført til 16 nye ansatte.

Minimumsbudget er et pejlemærke – ikke en facitliste

De nye minimumsbudgetter fra Rockwoolfonden har udløst en del debat. Regeringens lave ydelser betyder, at en lang række familier må klare sig for beløb omkring eller lige under minimumsbeløbet. Nogle mener, at minimumsbudgetterne er for høje. Men hvad skal tages med i et minimumsbudget, og hvad kan man bruge det til?

Slut med påbud fra Arbejdstilsynet i Randers

Arbejdstilsynet har nu ophævet det sidste af en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling. Udviklingen går den rigtige vej, men DS holder stadig øje med arbejdspladsen, understreger regionsformand Mads Bilstrup.

Tidspres: Vanen er din ven

Hvad sker der, når arbejdslivet accelereres, med flere opgaver og færre stunder til fordybelse? En forskergruppe har undersøgt, hvad det betyder, når mennesker føler sig fattige på tid – og anbefaler, at man sammen skaber kvalitet i arbejdslivet ved at skabe bæredygtige arbejdsrytmer.

Mig og mit arbejde: Marie Schack Sørensen

Marie Schack Sørensen er 30 år, bor på Nørrebro i København og er bachelor i International Social Work. Hun arbejder som socialrådgiver i Familiens Hus i Høje Tåstrup – et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Høje Taastrup Kommune, hvor gravide og forældre under 30 år kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

Ny afgørelse om sygedagpenge ved livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fastslår, at bestemmelsen ikke er begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen, men også omfatter tidligere sygdomsfaser, idet sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom ikke skal bekymre sig om deres forsørgelse.

Styrket fællesskab: En større andel organiserer sig

Nye tal viser, at Dansk Socialrådgiverforenings organiseringsgrad er steget. Tillidsrepræsentant fortæller om, hvordan hun har været med til at styrke socialrådgiverklubben, som har fået seks nye medlemmer.

Tværfaglig investering er en god forretning

I Hjørring Kommune har borgere, økonomien og arbejdsmiljøet har fået det bedre efter, at et enigt byråd besluttede at investere 125 millioner kroner på beskæftigelsesområdet

Vi har brug for hinanden – lige nu …

Lige nu ved jeg bare, at der er brug for, at vi råber op, brug for at vi kæmper imod. Brug for, at vi ikke lader fanden tage de svageste... Lige nu har de, der har for lidt, og vi, der ved det, brug for at stå sammen. Lige nu...