Ny afgørelse om sygedagpenge ved livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fastslår, at bestemmelsen ikke er begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen, men også omfatter tidligere sygdomsfaser, idet sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom ikke skal bekymre sig om deres forsørgelse.

JURASPALTEN: I sensommeren blev det omtalt her i bladet, at en ny principafgørelse fra Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg var på vej om sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5, der giver ret til forlængelse af sygedagpenge uden tidsbegrænsning ved livstruende og alvorlig sygdom.

Tidligere afgørelser har fastslået, at forlængelse efter bestemmelsen kræver, at der er tale om et aktuelt alvorligt, livstruende sygdomsforløb (30-15), og at førtidspensionssag ikke kan påbegyndes, når en borger, der opfylder betingelsen for sygedagpengeforlængelse uden tidsbegrænsning, foretrækker sygedagpenge (79-09).

Der er nu kommet en ny principafgørelse (68-16), som har udgangspunkt i tre konkrete sager. Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fastslår, at bestemmelsen ikke er begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen, men også omfatter tidligere sygdomsfaser, idet sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom ikke skal bekymre sig om deres forsørgelse, jf. forarbejderne.

Det er derfor ikke et krav, at alle behandlingsmuligheder er udtømte. Det fastslås også, at der ikke kan ske forlængelse ved alvorlig sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få et dødeligt udfald, hvis sygdommen er på et så tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende. Der kan heller ikke ske forlængelse, når den sygemeldte ikke er ramt af, men er i risiko for tilbagefald af en livstruende, alvorlig sygdom.

De tre sager

I den ene sag var der tale om en ondartet hjernesvulst, som var alvorlig og livstruende. Borgeren var opereret, havde fået strålebehandling og var i kemoterapi. Da der ikke var foretaget MRscanning, der kunne vise effekten af behandlingen, og dermed ikke var klarhed over, hvilket forløb, sygdommen ville få, var borgeren berettiget til forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, på standsningstidspunktet.

I den anden sag var der tale om en yngre borger med Alzheimers demens, en sygdom der gennemsnitligt har en varighed på 8 – 10 år, men med meget stor variation, evt. op til 20 år. I sagen var sygdommen jævnt udviklende og på et tidligt stadie, og borgeren, som var tilkendt førtidspension, fandtes ikke berettiget til forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, på standsningstidspunktet.

I den tredje sag var der tale om en alvorlig kræftlidelse (udbredt æggestokkræft). Den sygemeldte var opereret, men prognosen var, at der på et tidspunkt ville ske tilbagefald. Borgeren, som var tilkendt førtidspension, fandtes ikke berettiget til forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, på standsningstidspunktet.

Læs mere: Ankestyrelsens principafgørelse 68-16

Lov om sygedagpenge – lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016 – § 27, stk. 1, nr. 5

 

Idamarie Leth Svendsen er lektor ved Professionshøjskolen Metropol